Els blogs, blocs o bitàcoles es poden considerar com un nou mitjà de comunicació de tal manera que, en pocs anys, hi ha hagut milions de persones que han publicat la seva pàgina web en forma de blog deixant constància de les seves experiències i activitats. És per això que, un grup de professors de STUCOM hem cregut necessària la creació d’un blog propi per tal que la nostra escola passi a formar part de les múltiples veus que, a través d’internet, col•laboren amb aquest nou mitjà d’aprenentatge i de formació personal.

STUblogs serà doncs, una pàgina web que ens permetrà augmentar la col•laboració entre els diferents estaments del nostre centre informant de les diferents actualitzacions que es produeixin en el camp de l’ensenyament. Les seves principals característiques són les següents:

– El seu contingut està format per apunts (posts) que s’insereixen a la pàgina web mitjançant un formulari molt semblant a com s’escriu un missatge de correu electrònic.
– Aquests articles o apunts queden emmagatzemats en una base de
Dades tant històrica com temàtica.

Els articles queden ordenats per data de publicació i queden situats a la pàgina principal en ordre invers a la seva dat de publicació, és a dir, el que surt en primer lloc, és l’últim que s’ha publicat. També s’agrupen per seccions o categories.

STUblogs permet la publicació de comentaris als articles publicats de tal manera que, aquests comentaris, es publicaran immediatament a sota de cada article comentat.

Aques blog està dissenyat per tal de potenciar una col•laboració que permeti millorar el seu contingut educatiu a l’hora que també deixa espai per la creativitat personal.

Dins STUblogs hi ha diferents tipus d’usuaris:

– Els administradors, que controlen la configuració del blog.
– Els editors, que poden escriure tant articles com comentaris a més a més de poder modificar-los.
– Els comentaristes, que poden escriure comentaris als articles publicats.