Entre els acords de la reunió del Govern de la Generalitat de Catalunya del dia 18 de juliol de 2006 (vegeu pàgines 80 i 81), cal destacar l’aprovació del decret pel qual es fixa els preus dels crèdits dels estudis que s’imparteixen a les universitats públiques catalanes per al curs 2006-2007. Així el preu de cada crèdit (en primera matrícula) i, segons el grau d’experimentalitat, queda fixat en 9,23€ (per ensenyaments com ara Dret, Història, Filologies,…), 9,49€ (Economia, Psicologia, Periodisme,…), 13,06€ (Física, Belles, Arts, Enginyeries tècniques,…), i 13,41€ (Medicina, Biologia, Enginyeries superiors,…). Tenint en compte que la major part de l’alumnat es matricula d’uns 70 crèdits en cada curs, es pot considerar que el preu de la matrícula d’un curs sencer, anirà entre els 678€ per una carrera de baix grau d’experimentalitat, i els 985€ per una carrera de grau màxim d’experimentalitat. En resum, el cost de cada crèdit ha augmentat un 5% respecte al preu del curs 2005-2006 i, en qualsevol cas, sempre val la pena mirar si es pot aconseguir alguna beca que cobreixi, total o parcialment, aquestes despeses de matrícula.

STUBLOGS Xarxa i Pissarra