Durant el proper mes de març es realitzaran a Barcelona les primeres jornades sobre Webquest. L’objetiu de les jornades és:

  • Aprendre a fer WebQuest els qui volen iniciar-s’hi
  • Donar a conèixer bones WebQuest
  • Compartir experiències d’aplicació de WQ a l’aula
  • Reflexionar sobre allò que fa que una WebQuest sigui excel·lent
  • Debatre com crear millors WebQuest
  • Analitzar l’evolució de les WebQuest