El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya publica, en la seva edició d’avui, la RESOLUCIÓ EDU/3983/2010, de 9 de desembre, per la qual s’estableixen els temaris i els criteris d’avaluació de les proves d’accés als cicles formatius de formació professional inicial, als cicles formatius d’ensenyaments d’arts plàstiques i disseny, i als cicles d’ensenyaments esportius.

Crec que seria interessant que, tant l’alumnat com el professorat, consultessin aquesta RESOLUCIÓ EDU/3983/2010, per tal de veure els possibles canvis i/o modificacions respecte a les proves d’accés d’anys anteriors.

Podeu trobar el llistat de matèries, així com el temari i els criteris d’avaluació de cadascuna d’elles, en els següents apartats i annexos de l’esmentada Resolució:

Proves d’accés als cicles formatius de grau mitjà

matèries de la prova (apartat 2.2)

temari i criteris d’avaluació de cada matèria (annex 1)

Proves d’accés als cicles formatius de grau superior

matèries de la part comuna i de la part específica (apartat 3.2)

temari i criteris d’avaluació de cada matèria (annex 2)


dogcdep-educacia