Per part del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa, s’ha fet un recull de les publicacions sobre l’accés a la Universitat editaades pel Consell Interuniversitari de Catalunya, i que es poden descarregar en format pdf. Entre aquestes publicacions crec destacables les següents:

Proves d’Accés a la Universitat per a l’alumnat de batxillerat. Curs 2006-2007

Les preguntes més freqüents sobre les PAU

Proves d’Accés a la Universitat per als més grans de 25 anys. Convocatòria 2007

Correspondència entre les vies d’accés de les PAU i els estudis universitaris. Curs 2006-2007

Correspondència entre els Cicles formatius de Grau Superior i els estudis universitaris. Curs 2006-2007

Guia dels estudis universitaris a Catalunya 2006-2007: guia d’accés a la universitat, àmbit de Ciències de la Salut, àmbit d’Humanitats, àmbit de Ciències Socials, àmbit de Ciències, àmbit Tècnic.

STUBLOGS Xarxa i Pissarra