Entre els materials curriculars basats en Internet i publicats per la Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya (Xtec), hi ha una sèrie d’unitats didàctiques que tracten diversos temes de Matemàtiques i de MACS (Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials) de Batxillerat. Cadascuna d’elles ha estat elaborada per professorat d’ensenyament secundari, i us les poso tot seguit per si les voleu consultar.

Estudi dels polinomis (d’en Juli Jurado Llamas, professor de l’IES Ribot i Serra de Sabadell)

 

Integral definida (d’en Jordi Lagares Roset, professor de l’IES Santa Eugènia de Girona): índex, guia del professor.

 

Rectes a l’espai (d’Amparo Gallego Mateo, professora del CFA La Creu de Barberà): índex, descripció, guia, mapa del web.

 

Matemàtica financera (de Sílvia Cantieri, professora de l’IES Montmeló, i Mª José García, professora de l’IES Can Mas, Ripollet): mapa del web, descripció de la unitat, activitats d’aprenentatge, activitats d’avaluació, guia del professorat, glossari.

 

Matemàtica comercial amb Excel i Visual Basic (de José L. García Berdiel, professor de l’IES Torreforta): mapa del web, activitats d’aprenentatge, activitats d’avaluació, guia per al professorat, eines.

 

Programació lineal (de Francisco Doménech Pomares, professor de l’IES de La Sènia): mapa del web, activitats d’aprenentatge, activitats d’avaluació, guia del professorat.