Una de les matèries de Batxillerat sobre la qual es poden trobar més recursos a la xarxa, és sense cap mena de dubte la d’Història de l’art, i això fa que sigui molt fàcil perdre’s enmig de milers de pàgines que poden tractar d’un tema o període artístic sense haver trobat l’objecte que s’estava cercant. Per això va molt bé que hi hagi persones enteses en la matèria, i que es dediquin a ordenar de manera sistemàtica aquesta gran quantitat de recursos.

Des de fa uns quants anys el professor Cristopher Witcombe del Sweet Briar College (Virgínia, USA) es dedica a recopilar els recursos didàctics que, sobre els diferents aspecte de l’Història de l’art, es van publicant a Internet. D’aquesta manera ha aconseguit formar un amplíssim recull d’enllaços que publica en una pàgina anomenada “Art History resources on the web”, i que és un dels llocs, que tracten sobre el tema de l’art, més consultats de la xarxa a nivell mundial.

Dels diferents apartats que hi podeu trobar, us recomano el que està dedicat a museus i galeries d’art ,així com també el de col.leccions de gravats i fotografies.

De qualsevol manera la part principal de la pàgina està dedicada als períodes artístics a nivell històric i geogràfic, que podeu veure ordenats de la manera següent:

       Art prehistòric

       Art a l’antic Orient Mitjà

       Art a l’antic Egipte

       Art a l’antiga Grècia

       Art a l’antiga Roma

       Art paleocristià i bizantí

       Art islàmic

       Art romànic

       Art gòtic

       El Renaixement a Itàlia

       L’art del Renaixement fora d’Itàlia

       L’art barroc

       Art del segle XVIII

       Art del segle XIX

       Art del segle XX

       Art contemporani

       Art a la Xina

       Art al Japó

       Art a l’Índia

       Art al Sudest asiàtic

       Art a l’Àfrica

       Art de les Amèriques

       Art de les cultures del Pacífic

 

arth