Per part de la Secretaria d’Universitats i Recerca del Departament d’Educació i Universitats, es publiquen cada any els enunciats dels exàmens de les PAU (a Catalunya) corresponents a les diferents matèries, així com també la seva correcció i l’estructura de l’exercici corresponent.

Actualment es poden visualitzar a la pàgina "PAU: Exàmens i informació de les matèries", els exàmens corregits de les convocatòries (de juny i setembre) dels anys 2003, 2004 i 2005 i com que, previsiblement dins de poques setmanes, s’hi posin els exàmens d’aquest any 2006, cal suposar que s’eliminaran els arxius corresponents a un o més anys anteriors (possiblement s’eliminin només els de l’any 2003). Per això us aconsello que si esteu interessats en retenir la recopilació dels exàmens corregits dels anys esmentats, us descarregueu ben aviat els fitxers en format pdf i els deseu en el vostre ordenador per si més endavant els voleu consultar. Tant bon punt tingui notícia que s’han publicat els exàmens corregits de l’any 2006 ja us ho faré saber a través de Stublogs.

STUBLOGS Xarxa i Pissarra