Amb l’objectiu de contribuir a la creació d’un Espai Europeu d’Ensenyament Superior, la ministra d’Educació i Ciència, ha presentat avui la proposta dels plans d’estudi per l’obtenció dels títols de Grau, que substituiran les actuals Llicenciatures i Diplomatures a partir del curs 2008-2009. Si voleu saber com és aquesta proposta, podeu consultar el document anomenat "Propuesta de nueva organización de las enseñanzas universitarias en España", i si voleu saber quins són els grans trets d’aquesta proposta, podeu llegir les notícies que al respecte publiquen els diaris "El Periódico", "El País" i "La Vanguardia" en les seves edicions digitals.

STUBLOGS Xarxa i Pissarra