Com cada curs, el Comissionat d’Universitats i Recerca del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya, i per tal d’ajudar als estudiants a preparar-se per superar les PAU (o proves de Selectivitat) publica una aplicació interactiva anomenada Posa’t a prova i que conté una sèrie de preguntes de tipus test de totes les matèries de les quals es poden examinar en aquestes proves. Només cal triar una matèria del desplegable i, tot seguit, apareixeran una sèrie de qüestions sobre la matèria triada a les que es pot anar contestant i, posteriorment, es poden saber els resultats obtinguts. Si bé, el procés és molt fàcil de seguir, hi ha també un apartat d’ajuda que explica de forma molt senzilla el funcionament del programa.

Tot i així, és convenient tenir en compte que, aquest programa és útil per saber més o menys el nivell que s’ha assolit en cadascuna de les matèries però que, en realitat, per preparar les PAU, cal mirar els exàmens de Selectivitat (amb enunciats i correccions) que s’han proposat en cursos anteriors.

univ-i-rec.jpg    tit_posat_ca.gif