D’acord amb el calendari de les PAU per l’any 2009, publicat pel Comissionat per a Universitats i Recerca, tot l’alumnat que estigui cursant segon de Batxillerat en qualsevol centre educatiu de Catalunya, ha de fer (des del 25 de febrer fins el 5 de març) la prematrícula a les proves de Selectivitat. Per això l’alumne/a ha d’entrar en el portal accesnet i llegir en primer lloc les instruccions de funcionament (cal fixar-se sobretot en la tria del codi accesnet que ja no es podrà modificar, i serà vàlid per qualsevol altre pas que s’hagi de fer en aquest portal durant l’any en curs). Tot seguit s’ha d’anar a l’apartat matrícula a les PAU i, dins d’ell, entrar a l’apartat 2 o sigui al de prematrícula, en el que s’ha d’introduir les dades sobre la via de les PAU i les matèries de modalitat, així com la matèria a escollir dins de les comunes, tenint en compte sobretot que, un cop finalitzat el procés de prematrícula (el dia 5 de març), ja no es podran fer modificacions al respecte. En qualsevol cas us recomano que, si teniu dubtes, us poseu en contacte amb les persones responsables de Secretaria en el vostre centre educatiu, ja que us podran orientar més detalladament (com per exemple ha fet en Francesc Martí del centre d’estudis STUCOM, publicant un manual d’instruccions per la prematrícula a les PAU 2009).

 

univ-i-rec consell-interuniversitari-catalunya logotipo_stucom