Avui es fan les proves corresponents al segon dia de la Selectivitat d’aquesta convocatòria de setembre, i el Comissionat d’Universitats i Recerca, també publica els criteris de correcció i qualificació de les matèries objecte dels exàmens. En el cas d’algunes d’elles (les que us marco en lletra negreta) els criteris inclouen, de manera més o menys completa, les respostes a les preguntes formulades.

Podeu trobar-hi els criteris de correcció de les matèries següents:

Història

Història de la Filosofia

Dibuix artístic

Geografia

Matemàtiques

Biologia

Cultura audiovisual

Llatí

Literatura catalana

Dibuix tècnic


comisuir