El Comissionat d’Universitats i Recerca segueix publicant informacions sobre el nou model de Selectivitat, per tal de clarificar alguns aspectes que presenten dubtes d’interpretació.

Així, fa pocs dies, ha fet públic un document que s’anomena “Admissió: Taula de ponderacions“, en el qual s’intenta explicar com es calcula la nota d’admissió (o sigui la nota obtinguda si es fa la fase específica, examinant-se de fins a 3 matèries de modalitat) posant 4 exemples com a casos pràctics.

D’aquest document voldria destacar 2 aspectes que representen modificacions sobre les anteriors informacions:

1.- Canvi important: per calcular la nota d’admissió, s’escolliran les dues qualificacions de les matèries superades a la fase específica que, un cop ponderades, donin les notes més altes (en les informacions anteriors, les qualificacions escollides eren les 2 dues notes més altes sense tenir en compte la seva ponderació).

2.- La taula amb els paràmetres de ponderació de les matèries de modalitat pot presentar modificacions d’aqui a final de curs i, per això cal consultar les seves actualitzacions (de moment, l´última és del 18-12-2009). Esperem que aquests possibles canvis serveixin per corregir les múltiples incongruències que hi ha, tant en l’adscripció de matèries de modalitat a branques de coneixement, com en la seva ponderació.


comissionat-uir