La Secretaria per a Universitats i Recerca ja està fent públics els enunciats dels exàmens de les diferents matèries corresponents a la convocatòria de juny d’aquest any 2011. Encara que també és convenient consultar  els criteris específics de correcció i qualificació d’aquests exàmens, crec que és molt interessant poder fer-ho tenint present el document de l’enunciat de l’examen de la matèria que es vulgui mirar.

Podeu doncs consultar els enunciats dels exàmens en format pdf de les matèries següents:

Llengua catalana

Llengua castellana

Literatura catalana

Literatura castellana

Anglès

Francès

Alemany

Italià

Llatí

Grec

Matemàtiques

Matemàtiques aplicades a les ciències socials (MACS)

Economia de l’Empresa

Física

Química

Biologia

Ciències de la Terra i medi ambient (CTMA)

Història

Història de la Filosofia

Geografia

Història de l’art

Anàlisi musical

Dibuix artístic

Disseny

Cultura audiovisual

Dibuix tècnic

Tecnologia industrial

Electrotècnia

 

STUBLOGS Xarxa i Pissarra STUBLOGS Xarxa i PissarraSTUBLOGS Xarxa i Pissarra