La Secretaria per a Universitats i Recerca, ja ha començat a publicar els criteris específics de correcció i qualificació dels exàmens de Selectivitat corresponents a la convocatòria de juny del 2012. Cal tenir en compte que, en molts casos, només es publiquen de moment els esmentats criteris però, en el cas d’algunes matèries (les que us marco en lletra negreta), es pot consultar l’examen i/o la seva correcció més o menys completa. Més endavant ja es publicaran tots els exàmens i les correccions corresponents. També podeu consultar  l’enunciat complet de cada examen a la pàgina “enunciats d’exàmens i pautes de correcció PAU“.

De moment hi trobareu els criteris de correcció i qualificació de les matèries de les quals s’han fet les proves el dia d’avui, i que són les següents:

 

Llengua castellana (examen)

 

Llengua catalana (examen)

 

Disseny (examen)

 

Matemàtiques aplicades a les ciències socials (examen)

 

Ciències de la terra i del medi ambient (examen)

 

Literatura catalana (examen)

 

Dibuix tècnic (examen)

STUBLOGS Xarxa i Pissarra