Avui que ja s’acaben les proves de la Selectivitat de la convocatòria de setembre, la Secretaria d’Universitats i Recerca, segueix publicant els enunciats dels exàmens així com els criteris de correcció i qualificació de les diferents matèries examinades i, com en els dies anteriors, en gairebé tots els casos (les matèries que us marco en negreta) aquests criteris inclouen, de manera més o menys completa, les respostes a les preguntes que han sortit.

 Podeu consultar els criteris de correcció i els exàmens de les següents matèries:

Geografia (examen)

Física (examen)

Cultura audiovisual (examen)

Grec (examen)

Biologia (examen)

Anàlisi musical (examen)

Economia de l’empresa (examen)

Química (examen)

Història de l’art  (examen)

Electrotècnia (examen)

Consell Interuniversitari Catalunya  sele2012 pau (sobre les)