Com que les persones més grans de 25 anys i les persones més grans de 45 anys, poden accedir a la universitat superant la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys, i/o la prova d’accés a la universitat per a més grans de 45 anys, respectivament, i aquestes proves són comunes per a totes les universitats de Catalunya, la Secretaria d’Universitats i Recerca, ha actualitzat la informació a la seva pàgina web d’accés a la universitat.

En el cas de l’accés per a més grans de 25 anys la principal novetat és la publicació del fulletó informatiu de la Convocatòria 2014 i, de forma resumida, voldria destacar els punts que considero més importants, com són els següents:

–       Requisits per poder presentar-se a les proves

–       Matrícula a les proves (el termini per formalitzar la matrícula és del 19 de febrer al 3 de març de 2014 per a totes les universitats catalanes).

–       Estructura de la prova

–    Temaris de les proves: fase general (Comentari de text, Llengua castellana, Llengua catalana, Llengua estrangera), fase específica (Biologia, Dibuix tècnic, Economia de l’empresa, Estadística, Filosofia, Física, Geografia, Història contemporània, Història de l’art, Literatura, Matemàtiques, Química)

–       Exàmens i criteris de correcció de les darreres convocatòries

 –      Calendari i horari de les proves

Les proves d’accés a la universitat per a més grans de 25 tindran lloc els dies 26 d’abril  i 3 de maig de 2014, amb l’horari següent:

 Fase general

26 d’abril (dissabte)

De 9.00 h a 9.30 h: comprovació de dades dels candidats.

De 9.30 h a 11.00 h: comentari de text.

De 11.30 h a 13.30 h: els exàmens de llengua (catalana, castellana i estrangera).

Fase específica

3 de maig (dissabte)

De 9.00 h a 9.30 h: comprovació de dades dels candidats.

De 9.30 h a 12.30 h: els dos exàmens corresponents a les matèries de l’opció triada.

En el cas de es proves d’accés a la universitat per a més grans de 45 anys podeu consultar el corresponent fulletó informatiu amb els principals apartats següents:

Requisits per poder presentar-se a les proves

Matrícula a les proves (el termini per formalitzar la matrícula és del 19 de febrer al 3 de març de 2014 per a totes les universitats catalanes).

Estructura de la prova

Temaris i estructura dels exàmens (Comentari de textLlengua castellanaLlengua catalana)

Exàmens i criteris de correcció de les darreres convocatòries

Calendari i horaris de les proves

Les proves d’accés a la universitat per a més grans de 45 tindran lloc el dia 26 d’abril de 2014, amb l’horari següent

26 d’abril (dissabte)

De 9.00 h a 9.30 h: comprovació de dades dels candidats.

De 9.30 h a 11.00 h: comentari de text.

De 11.30 a 13.00 h: els exàmens de llengua (catalana i castellana)

Igualment voldria destacar que, aquest any, també es pot fer l’accés a la universitat per a més grans de 40 anys amb acreditació d’experiència laboral o professional.

sele2012  Consell Interuniversitari Catalunya universitats