Aquesta setmana, la Secretaria d’Universitats i Recerca, ha fet públic el calendari i horari de les proves de Selectivitat corresponents als curs 2015-2016 . En el mateix comunicat, també es fixa el període de prematrícula per les PAU 2016 que, en el cas dels alumnes que estiguin cursant el segon de Batxillerat, anirà del 17 al 29 de febrer. De forma resumida us poso tot seguit les dates i hores en que es faran aquests exàmens:

“Les PAU del curs 2015-2016 tindran lloc els dies 14, 15 i 16 de juny de 2016 i els dies 6, 7 i 8 de setembre de 2016, d’acord amb el calendari i l’horari següent:

 

14 de juny / 6 de setembre

8.30 – 9.00 Comprovació de les dades de l’estudiant

9.00 -10.30 Llengua castellana i literatura

11.00 -12.30 Llengua catalana i literatura

13.00 -14.30 Anàlisi musical, Economia de l’empresa, Química

14.30 -15.30 DESCANS PER DINAR

15.30 -17.00 Literatura castellana, Dibuix tècnic

 

15 de juny / 7 de setembre

8.30 -10.00 Història o Història de la filosofia

10.30 – 12.00 Llengua estrangera

12.30 – 14.00 Ciències de la Terra i medi ambient, Disseny, Matemàtiques aplicades a les Ciències socials

14.00 – 15.00 DESCANS PER DINAR

15.00 – 16.30 Electrotècnia, Història de l’art

 

16 de juny / 8 de setembre

8.30 -10.00 Geografia. Física

10.30 – 12.00 Dibuix artístic, Llatí, Matemàtiques

12.30 – 14.00 Biologia, Cultura audiovisual, Grec

14.00 – 15.00 DESCANS PER DINAR

15.00 – 16.30 Literatura catalana, Tecnologia industrial

 

També és interessant consultar el document “Informació sobre les Proves d’Accés a la Universitat per a l’alumnat de Batxillerat. Curs 2015-2016

 

PAU