Com ja sabeu, el dimarts de la próxima semana (dia 14 de juny), comencen les proves de Selectivitat a Catalunya i, segons informa la Secretaria per a Universitats i Recerca mitjançant una nota de premsa, s’hi han matriculat més de 32.000 persones, o sigui una xifra similar a la de l’any passat, tenint en compte que  n’hi ha vora 3.000 procedents de Cicles Formatius de Grau Superior que només s’examinaran d’alguna (o d’algunes) de les matèries de la fase específica.

Els alumnes estan distribuïts en un total de 152 tribunals i, per primera vegada, hi haurà un Tribunal descentralitzat a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, que acollirà 324 alumnes que en el batxillerat han seguit un pla individualitzat vinculat al trastorn d’aprenentatge de dislèxia.

En aquesta nota informativa hi podeu trobar informació sobre la distribució horària dels diferents exàmens, però el que us pot interessar més és que ja hi surten les dates en les que es podran saber les notes, i que són les següents:

Els estudiants podran consultar el resultat de les proves a partir del dia 29 de juny per internet al portal https://accesnet.gencat.cat . En el moment de la consulta dels resultats podran descarregar-se el document personal acreditatiu de les seves qualificacions dotat amb un codi segur de verificació.

En aquesta mateixa nota de prensa, s’informa de la continuïtat per a les PAU 2017 de la següent manera:

Acord de continuïtat per a les PAU 2017

Pel que fa a les PAU de 2017, des del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) es recorda que “l’acord vigent en el marc del sistema universitari català és de continuïtat, és a dir, mantenir el sistema vigent enguany”, subratlla la secretària general, Mercè Jou. El 14 de desembre de 2012 en la Junta extraordinària del CIC es va subscriure un acord en relació amb l’accés a la universitat, que va ser ratificat el 24 d’abril de 2015, que manifesta la voluntat del Govern i les universitats per mantenir un accés que, des de fa prop de 40 anys, ha permès la perfecta coordinació entre les universitats i la Generalitat de Catalunya per fer possible un accés als estudis universitaris  ordenat , basat en proves d’accés i en un procés de preinscripció que garanteixin en tot moment la igualtat d’oportunitats, partint de la capacitat i dels mèrits acadèmics.

De cara el 2018, “el que volem és renovar les PAU mantenint el seu lligam amb el procés de preinscripció, que és el que ens assegura ordenar els i les estudiants de manera global i anònima fet que contribueix a donar-li prestigi, atès que és un model que garanteix l’accés en igualtat de condicions”, explica Jou.

PAU  sele2012