La Secretaria d’Universitats i Recerca, a través del seu Canal Universitats, ja ha publicat, els criteris específics de correcció i qualificació dels exàmens de Selectivitat corresponents als exàmens del primer dia . En tots els casos (les matèries que us marco en negreta) aquests criteris inclouen, de manera més o menys completa, les respostes a les preguntes que s’han formulat.

Llengua castellana i literatura.   (examen)

Ciències de la terra i medi ambient.   (examen)

Fonaments de les Arts.  (examen)

Matemàtiques aplicades a les ciències socials.   (examen)

Anàlisi musical.      (examen)

Història de l’art.   (examen)

Física.  (examen)

 

STUBLOGS Xarxa i Pissarra