La Secretaria d’Universitats i Recerca, a través del seu Canal Universitats, ja ha publicat, els criteris específics de correcció i qualificació dels exàmens de Selectivitat corresponents als exàmens del primer dia de les PAU . En tots els casos (les matèries que us marco en negreta) aquests criteris inclouen, de manera més o menys completa, les respostes a les preguntes que s’han formulat.

Llengua castellana i literatura.     Examen

Llengua estrangera (Anglès).     Examen

Llengua estrangera (Francès).     Examen

Llengua estrangera (Alemany).     Examen

Llengua estrangera (Italià).     Examen

Anàlisi musical.     Examen

Ciències de la Terra i medi ambient.     Examen

Cultura Audiovisual.     Examen

Física.     Examen

Geografia.     Examen

 

STUBLOGS Xarxa i Pissarra