Segons ha comunicat avui el Comissionat d’Universitats i Recerca, més del 90% de les persones que s’han presentat a la Selectivitat han superat aquesta prova amb una nota mitjana de 6,05, de tal manera que, tenint en compte la mitjana d’expedient de Batxillerat (6,99), la nota mitjana d’accés a la universitat és de 6,63. Com que aquestes 3 notes són molt similars a les de l’any passat (5,93, 7,00 i 6,59 respectivament), cal suposar que les notes de tall per accedir als diferents estudis (que es coneixeran a meitat de juliol) tampoc tindran gaire variació.

Voldria destacar que, aquest any, hi ha hagut un lleuger descens en el nombre de persones que han obtingut una nota igual o superior a 9: un total de 104 alumnes que rebran la corresponent distinció en un acte al Palau de Pedralbes el proper dia 16 de juliol a les 19 hores.

Respecte a les notes per matèries, les més altes corresponen a Volum (7,85), Francès (7,33) i Economia i organització d’empreses (6,67), mentre que les més baixes són les de Història de la Música (3,78), Química (4,57) i Llatí (4,91).

Si esteu interessats en ampliar aquesta informació, i conéixer les notes de la resta de matèries, us recomano que consulteu els dos documents següents:

Dossier de presentació dels resultats de les PAU 2008

Dades de les PAU 2008

 

STUBLOGS Xarxa i Pissarra