Segons ha comunicat avui el Comissionat d’Universitats i Recerca, més del 93% (que és el percentatge més elevat dels últims 9 anys) de les persones que s’han presentat a la Selectivitat, han superat aquesta prova amb una nota mitjana de 6,16, de tal manera que, tenint en compte la mitjana d’expedient de Batxillerat (6,98), la nota mitjana d’accés a la universitat és de 6,68. Com que aquestes 3 notes són molt similars a les de l’any passat (6,05, 6,99 i 6,63 respectivament), cal suposar que les notes de tall per accedir als diferents estudis (que es coneixeran a meitat de juliol) tampoc tindran gaire variació, tot i que, amb l’entrada en vigor de molts estudis de Grau, caldrà veure quines han estat les preferències de l’alumnat en la preinscripció universitària.

Voldria destacar que, aquest any, hi ha hagut un fort increment en el nombre de persones que han obtingut una nota igual o superior a 9: un total de 163 alumnes, o sigui, 51 més que el curs passat, i que rebran la corresponent distinció en un acte al Palau de Pedralbes el proper dia 16 de juliol a les 19 hores.

Respecte a les notes per matèries, les més altes corresponen a Francès (7,42), Alemany (7,20), Tècniques d’expressió gràfico-plàstica (6,83) i Biologia (6,81), mentre que les més baixes són les de Història de la Música (4,38), Química (4,48), Matemàtiques aplicades a les Ciències socials (4,58) i Volum (4,98).

Si esteu interessats en ampliar aquesta informació, i conéixer les notes de la resta de matèries, us recomano que consulteu els dos documents següents:

Dades de les PAU juny 2009

Dossier de presentació dels resultats de les PAU juny 2009


univ-i-rec3 comissionat-uir2