Selectivitat - Batxillerat - Orientació Universitària

Etiqueta: curs 2010-2011

Convocatòria dels Premis Extraordinaris de Batxillerat (curs 2010-2011)

En la seva edició del dia d’avui, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, publica la RESOLUCIÓ ENS/1296/2011, de 12 de maig, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió dels Premis Extraordinaris de Batxillerat corresponents al curs 2010-2011.

De forma resumida, poden optar a aquests premis les persones que havent finalitzat els estudis de batxillerat a Catalunya el curs 2010-2011, hagin obtingut una qualificació mitjana de tot el batxillerat igual o superior a 8,75.

Les persones interessades han de presentar la sol·licitud d’inscripció  dins del termini del 13 al 27 de juny de 2011, a la secretaria del centre en el qual l’aspirant ha finalitzat el batxillerat, i ha de contenir la informació que s’indica a l’annex d’aquesta Resolució.

Les proves es realitzaran el dia 9 de setembre de 2011, a partir de les 9 hores en diferents centres segons l’àmbit territorial, i s’estructuren de la manera següent:

–       Un primer exercici amb 2 parts (una per comentar un text literari i una per comentar un text històric) de les quals una s’ha de contestar en català i l’altra en castellà.

–      Un segon exercici que també consta de 2 parts: respondre de forma escrita qüestions relacionades amb la primera llengua estrangera que hagi cursat l’alumne, i respondre també de forma escrita a qüestions sobre una de les matèries de modalitat que l’alumne hagi cursat a segon de batxillerat, sempre que aquesta sigui continuació de la que, amb el mateix nom, va cursar a primer de batxillerat.

 

STUBLOGS Xarxa i Pissarra

 

Convocatòries universitàries de premis per Treballs de Recerca de Batxillerat (curs 2010-2011)

Les persones que cursen segon de Batxillerat, ja han acabat i presentat el corresponent Treball de Recerca que els hi ha representat generalment un bon esforç i, per això, les diferents universitats catalanes, tant públiques com privades, convoquen premis destinats a reconéixer aquest esforç realitzat.

Tot seguit us poso un breu resum d’aquestes convocatòries de premis per si us hi voleu presentar:

Universitat de Barcelona: ha convocat el Premi Recerca per a la Pau que, en la seva 6a edició, té l’objectiu de promoure l’educació per a la pau a totes les modalitats del batxillerat i enfortir la cultura de pau des de la recerca, i que forma part del programa PAULA (Portal d’Educació per la Pau). Si hi voleu optar, podeu consultar les corresponents Bases (tenint en compte que els TR s’hi poden presentar fins el dia 15 d’abril de 2011) i, per tal de veure el tipus de treballs que s’han premiat en les convocatòries anteriors, es poden mirar els veredictes dels anys 2006, 2007, 2008, 2009 i 2010.

Universitat Autònoma de Barcelona: convoca el 8é Premi Argó a treballs de recerca de batxillerat i a projectes de cicles formatius de grau superior, amb una data límit per presentar els treballs de batxillerat de l’1 d’abril de 2011.

Universitat Pompeu Fabra: en aquest cas es convoquen diferents premis segons les diverses especialitats, com podeu veure tot seguit fixant-vos també en les dates límit de presentació que us poso entre parèntesi. Premi Ernest Lluch de Ciències Socials i Polítiques (6 de maig del 2011), Premi Francesc Noy d’Humanitats (4 de maig de 2011), Premi PRBB al millor Treball de Recerca en Ciències de la Salut i de la Vida (1 d’abril de 2011), Premi UPF-Linguamón al Millor Treball de Recerca en l’Àmbit de les Llengües i el Llenguatge (8 d’abril de 2011), Premi UPF al Millor Treball de Recerca en Economia i Empresa (31 de maig de 2011), Premi Teresa Claramunt de Relacions Laborals (29 d’abril de 2011), Premi UPF al Millor Treball de Recerca en Enginyeria i Matemàtica Aplicada (20 de maig de 2011).

Universitat de Lleida: el Vicerectorat d’Estudiantat organitza la vuitena edició dels Premis a Treballs de Recerca amb un termini de presentació que finalitza el 31 de març de 2011.

Universitat de Girona. Convoca la 12a edició Premis Consell Social de la UdG a la que es poden presentar treballs fins el 15 d’abril de 2011.

Universitat Ramon Llull: ha convocat la 10a edició dels Premis Ramon Llull a Treballs de Recerca de Batxillerat amb un termini de presentació fins el 25 de març de 2011.

Universitat de Vic: va ser la primera de les universitats catalanes en organitzar aquests tipus de premis i, per aixó, als Premis Universitat de Vic als millors treballs de recerca d’estudiants de batxillerat, cada any s’hi presenten un nombre considerable de treballs (el termini màxim de presentació és l’11 d’abril de 2011).

premistr11 upfpaula

Universitat de Barcelona: Jornada de portes obertes 2010 i oferta de Graus pel curs 2010-2011

Com ja sabeu, el pròxim curs 2010-2011 tots els estudis universitaris  estaran adaptats a l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior i, per tant, convé informar-se de com són els Graus que es vol cursar. En el cas de la Universitat de Barcelona (que concentra un terç de l’alumnat universitari de Catalunya), que ha fet pública la seva oferta d’estudis pel curs 2010-2011 fa pocs dies, hi ha la possiblitat d’assistir a les jornades de portes obertes que es faran bàsicament entre els dies 13 i 16 del mes d’abril.

Tingueu en compte que cal omplir un formulari d’inscripció que trobareu en la descripció del programa de la jornada en cadascuna de les diferents Facultats i/o Escoles universitàries tal com us poso tot seguit i, a més a més, hi podeu veure la informació sobre els diferents Graus:

Escola Universitària d’Infermeria (Infermeria, Podologia): dia 16 d’abril.

Facultat de Belles Arts (Belles Arts, Conservació-restauració de Bens Culturals, Disseny): dia 14 d’abril.

Facultat de Biblioteconomia i Documentació (Informació i Documentació): dia 14 d’abril.

Facultat de Biologia (Biologia, Bioquímica, Biotecnologia, Ciències Ambientals, Ciències Biomèdiques): dia 16 d’abril.

Facultat d’Economia i Empresa (Administració i Direcció d’Empreses, Economia, Estadística, Sociologia): dia 14 d’abril.

Facultat de Dret (Ciències Polítiques i de l’Administració, Criminologia, Dret, Gestió i Administració Pública, Relacions Laborals): dia 13 d’abril.

Facultat de Farmàcia (Campus Diagonal)(Farmàcia): dia 14 d’abril.

Facultat de Farmàcia (Campus Torribera) (Ciència i Tecnologia dels Aliments, Nutrició Humana i Dietètica): dia 14 d’abril.

Facultat de Filologia (Estudis Anglesos, Estudis Àrabs i Hebreus, Estudis Francesos, Estudis Literaris, Filologia Catalana, Filologia Clàssica, Filologia Hispànica, Filologia Romànica, Lingüística, Llengües i Literatures Modernes): dia 14 d’abril.

Facultat de Filosofia (Filosofia): dia 14 d’abril.

Facultat de Física (Enginyeria Electrònica de Telecomunicació, Física): dia 14 d’abril.

Facultat de Formació del Professorat (Comunicació Audiovisual, Educació Infantil, Educació Primària): dies 13 i 14 d’abril.

Facultat de Geografia i Història (Antropologia Social i Cultural, Arqueologia, Geografia, Història, Història de l’Art): dia 14 d’abril.

Facultat de Geologia (Enginyeria Geològica, Geologia): dia 14 d’abril.

Facultat de Matemàtiques (Enginyeria Informàtica, Matemàtiques): dia 14 d’abril.

Facultat de Medicina (Ciències Mèdiques Bàsiques, Medicina): dia 16 d’abril.

Facultat d’Odontologia (Odontologia): dia 16 d’abril.

Facultat de Pedagogia (Educació Social, Pedagogia, Treball Social): dia 14 d’abril.

Facultat de Psicologia (Psicologia): dies 13 i 14 d’abril.

Facultat de Química (Enginyeria Química, Química, Enginyeria de Materials): dia 14 d’abril.

A més a més, d’aquestes Facultats i Escoles Universitàries que són centres integrats en la Universitats de Barcelona, també hi ha alguns centres adscrits i que, generalment, tenen un preu de matrícula més elevat. En ells, les jornades de portes obertes i els estudis ofertats, són:

Escola Universitària Sant Joan de Déu (Infermeria): dia 22 d’abril.

Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya (Cinema i Mitjans Audiovisuals): sessió informativa el dia 30 d’abril a les 5 de la tarda.

Escola Superior de Relacions Públiques (Publicitat i Relacions Públiques): dies 13 i 15 d’abril.

Escola Universitària d’Hoteleria i Turisme CETT (Turisme): dia 10 d’abril.

INEFC (Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport): dia 14 d’abril.

ub2ub-port-ob2010

Curs 2010-2011: Què i per què es pot estudiar a les universitats de Catalunya

El pròxim curs 2010-2011 tots els estudis universitaris ja han d’estar adaptats a l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior (EEES o pla Bolonya) i, per tal que l’alumnat de Secundària conegui quines carreres pot cursar, el Comissionat d’Universitats i Recerca ja ha fet pública l’oferta de les 451 titulacions de Grau, tenint en compte que 121 d’aquestes són noves, bé com a conseqüència de l’adaptació d’alguna Diplomatura o Llicenciatura a l’EEES, o bé són estudis de nova creació.

Per a recaptar la màxima informació possible sobre aquesta oferta universitària us recomano que seguiu els 2 procediments que us poso a continuació:

1r) Feu servir el portal “Què i per què estudiar a les universitats catalanes?” que també està disponible en altres idiomes (castellano, english), i en el que trobareu 4 cercadors principals:

Cercador per nom: cal introduir el nom de l’estudi que es vulgui consultar.

Cercador per branca de coneixements a la qual estigui adscrit el Grau (Arts i humanitats, Ciències, Ciències de la Salut, Ciències Socials i jurídiques, Enginyeria i Arquitectura).

Cercador per universitat: podeu veure quins Graus s’imparteixen a cadascuna de les 7 universitats públiques i les 5 universitats privades.

Cercador per municipi: amb el llistat de les 22 localitats on hi ha centres universitaris.

En aquest portal, cada Grau disposa d’una fitxa en la que hi ha diferents pestanyes:

L’estudi: nom oficial del títol i estudis que s’extingeixen amb la impartició d’aquest Grau.

Com s’imparteix: informació sobre el preu de la matrícula (públic o privat), i respecte als idiomes en que s’imparteix l’estudi en qüestió (català, castellà, anglès,…)

Com s’estructura: nombre i distribució dels crèdits per matèries que cal cursar (bàsiques, obligatòries, optatives), i del període de pràctiques.

Com s’accedeix: nombre de places que s’ofereixen

On s’imparteix: adreça i telèfon de la Facultat o Escola (interessant per demanar informació més directa i personal).


2n) Aneu a consultar l’oferta de Graus que han publicat cadascuna de les 12 universitats catalanes ja que, en aquest cas, cada estudi disposa d’una fitxa més àmplia que el portal que he comentat abans, i en la que us recomano sobretot us fixeu en l’apartat Pla d’estudis” en el que figuren les diferents matèries que cal cursar, i així podreu veure si realment aquell estudi és el que us agradarà fer. Tot seguit us poso doncs aquesta oferta per universitats, tenint en compte que les 7 primeres són de titularitat pública (però en elles hi poden haver centres adscrits i, per tant, amb un preu privat), i les altres 5 són privades.

Universitat de Barcelona (UB)

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

Universitat Pompeu Fabra (UPF)

Universitat de Lleida (UdL)

Universitat de Girona (UdG)

Universitat Rovira i Virgili (URV)

Universitat Ramon Llull (URL)

Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Universitat de Vic (UVic)

Universitat Internacional de Catalunya (UIC)

Universitat Abat Oliba (UAO)


que-i-per-que-estudiarperqueque-i-per-queuniversitats3que-i-per-queuniversitats5