Selectivitat - Batxillerat - CFGS - Orientació Universitària

Etiqueta: DNA

Animacions de Biologia en 3-D

El Dolan DNA Learning Center (DNALC) és una institució privada que té la seva seu a la ciutat de Nova York, i que està dedicada a treballs d’investigació en genètica molecular, així com a la divulgació i ensenyament on-line dels conceptes bàsics de genètica.

Per això ofereix una biblioteca virtual en la que hi ha animacions de diferents conceptes, i que ens poden ser útils per les classes de Biologia de Batxillerat. Aquestes animacions es poden consultar directament o bé es poden descarregar i, d’aquesta manera, utilitzar-les a classe sense necessitat d’estar connectat a la xarxa.

Si bé hi ha una sèrie d’animacions bidimensionals (clonació, seqüenciació del DNA, transformació del DNA, PCR,…), crec que el millor apartat és el que ens presenta animacions en 3-D com, per exemple, les següents:

Empaquetament del DNA (nivell bàsic)

Empaquetament del DNA (nivell avançat)

Replicació del DNA (nivell bàsic)

Transcripció (nivell bàsic)

Traducció (nivell bàsic)

Traducció (nivell avançat)

dolan-dna dnalctranslationbasic_withfx0-tn

Materials de Genètica útils per Biologia i per Ciències per al Món Contemporani

En el portal educatiu de “The University of Utah”, es pot trobar un apartat dedicat a l’ensenyament i aprenentatge de la Genètica, anomenat “Learn Genetics” en el qual hi ha una sèrie de materials, molts d’ells interactius, que crec poden ser útils per les classes tant de Biologia com de Ciències per al Món Contemporani.

Així, a més a més de una àmplia selecció de materials pel professorat, cal destacar les explicacions dels següents temes:

La cèl.lula: aspectes bàsics de l’estructura i el funcionament cel.lular, escala de les unitats mètriques usades en citologia,…

Els cromosomes i l’herència dels caràcters

Biosíntesi de proteïnes

Tecnologia genètica: cèl.lules mare, clonació, teràpia gènica, …

Laboratori vitual: extracció de DNA, tècnica de la recombinació o PCR, tècnica de l’electroforesi en gel, els xips de DNA,…

utah-univutahkaryotype_header