Selectivitat - Batxillerat - Orientació Universitària

Etiqueta: Física

Idees per fer el Treball de Recerca en el camp científic

Un dels aspectes més importants del Batxillerat és la realització del Treball de Recerca, ja que representa el 10% de la nota de tot el cicle dels dos cursos i, per això, cal que l’alumnat tingui una idea molt clara del tipus de tema sobre el que vol treballar. Per tal de facilitar idees al respecte, el Departament d’Innovació, Universitats i Recerca, va publicar a finals de l’any passat, una notícia informant de l’existència d’una pàgina web americana anomenada “All Science fair projects”, en la que hi podem trobar una base de dades de més de 500 idees per fer treballs d’investigació científica en els diferents nivells d’ensenyament no universitari (Educació primària, ESO i Batxillerat), ja que els poden fer alumnes des dels 9 fins els 18 anys.

La corresponent base de dades es pot consultar de diverses maneres, però jo us aconsello que ho feu a partir de les temàtiques generals que es troben disposades en les 10 categories següents:

Biologia (Botànica, Anatomia humana, Zoologia)

Bioquímica i Metabolisme (Enzims, Genètica, Biologia molecular, Fotosíntesi, Hormones vegetals)

Microbiologia (Bacteris, Fongs i líquens, Virus, Llevats)

Medicina i ciències de la salut (al.lèrgies, dermatologia, malalties, nutrició humana, diversos)

Ciències de la Terra (Geologia, Meteorologia, Oceanografia)

Ciències del Medi ambient (Contaminació atmosfèrica, Escalfament global, Contaminació dels sòls, Contaminació de les aigües, diversos)

Química (Contaminants químics, components químics dels aliments, diversos)

Física (Astronomia, Electricitat, Mecànica, Termodinàmica, diversos)

Matemàtiques i Informàtica (Àlgebra, Matemàtiques aplicades, Geometria, Estadística i probabilitats, diversos)

Enginyeria (diversos)

 

all-science-fair-project-logo allscience-fair-project-biology allscience-fair-project-chemistry allscience-fair-project-environmental allscience-fair-project-math

Videos explicatius d’exercicis de Matemàtiques, Física i Química

Les assignatures de  Física, Química i Matemàtiques són, dins de les matèries de Ciències, aquelles que costen més d’entendre i, per això, qualsevol sistema que faciliti el seu aprenentatge, pot interessar a la comunitat educativa.

Aquest és el cas de µnicoos que és un canal de youtube en el que es poden visualitzar, de forma totalment gratuïta, una gran quantitat de videos explicatius de com es resolen múltiples exercicis i/o problemes de Matemàtiques, Física i Química, corresponents a nivells d’ESO, Batxillerat i, fins i tot en alguns casos, Universitat.

Com que és un portal molt dinàmic, s’hi van afegint periòdicament més videos però, a dia d’avui, n’hi podeu trobar de les temàtiques i/o nivells (sobretot Batxillerat) següents:

–       Matemàtiques  (2n d’ESO, 3r d’ESO, 4t d’ESO, 1r Batxillerat, 2n Batxillerat, Universitat)

–       Química (Química bàsica, formulació, dissolucions, estequiometria, termodinàmicaequilibri i pH, hidròlisi)

–       Física (Cinemàtica, dinàmica, fluids, termodinàmica, electrostàtica, ones i moviment harmònic simple)

STUBLOGS Xarxa i Pissarra  STUBLOGS Xarxa i Pissarra  STUBLOGS Xarxa i Pissarra

Experiències de Física: demostracions i pràctiques de laboratori

La Universitat d’Alacant ha finançat uns projectes d’innovació educativa, per tal de poder disposar d’una sèrie de vídeos digitals sobre experiències pràctiques de Física, que poden ser útils per l’ensenyament i aprenentatge d’aquesta matèria al Batxillerat.

El Director del Projecte és Augusto Beléndez Vázquez, catedràtic de Física Aplicada, i els seus resultats es presenten en un portal d’Internet anomenat “Experiencias de Física: demostraciones y prácticas de laboratorio”. Si el voleu consultar, podeu començar amb la presentació i amb els resums en pdf, per després visualitzar l’experiment i/o pràctica que us interessi, com pot ser (entre d’altres) algun dels següents:

Mesurament de longituds amb el peu de rei

Determinació de la constant elàstica d’un ressort

Pèndol simple: determinació de l’acceleració de la gravetat

Principi d’Arquímedes: determinació de densitats de sòlids i líquids

Llei de Torricelli: buidatge d’un dipòsit

Pressió atmosfèrica sobre els líquids: el flascó de Mariotte

Moviment de convecció

Interacció magnètica: accions entre imants

Accions entre corrents

Llei de Faraday-Henry: corrent elèctric en una espira

experiencias-fasica-en-videoexperiencias-fasica1experiencias-fisica2univ-alacant

Experiments de Física a la UB per estudiants de 2n de Batxillerat

En el portal dedicat als futurs estudiants de la Universitat de Barcelona, es poden trobar diferents activitats per tal que l’alumnat de secundària pugui conéixer el funcionament de les diferents Escoles i Facultats. Entre elles crec destacable la que ha programat la Facultat de Física, per tal que els/les alumnes de segon de Batxillerat puguin fer una sèrie d’experiments relacionats amb els nous materials i les noves tecnologies, i que dificilment podrien fer en el seu centre d’estudi. Cal dir que l’activitat no és gratuïta peró crec que el seu cost (6€ per alumne/a) és prou assequible per tothom.

Aquesta activitat, que s’anomena “Experiments de Física”, dura unes 4 hores i mitja i consta de les següents 5 experiències:

Nous materials

Llum invisible

Làser i holografia

Observant el Sol i la seva influència en el clima

Tecnologia i sostenibilitat energètica

Les persones interessades podeu consultar el guió en pdf d’aquestes experiències, i heu de tenir en compte que s’han programat un total de 14 sessions (7 de matí i 7 de tarda) entre els dies 26 de gener i 5 de febrer del 2010, i que cal enviar el més aviat possible el corresponent formulari d’inscripció.

ubefutursub1

Continguts de Física accessibles per Internet

Com a components del Grup de Recerca en Innovació Educativa a la Física, Xavier Bohigas, Xavier Jaén i Montse Novell, que ensenyen Física a la Universitat Politècnica de Catalunya, són els responsables d’un portal anomenat “La baldufa”, i que defineixen com a un lloc on es poden trobar continguts de Física accessibles per Internet i que també ajuda a aprendre i a ensenyar aquesta matèria. Seguint els menús que trobareu a la capçalera de la pàgina, podreu anar mitjançant uns marcadors preferits a les pàgines específiques que us interessin: Baldufateca (recull de tots els temes, problemes, qüestions,..),  Secundària (amb exercicis de Selectivitat, teoria i qüestions per a nivells d’ESO i Batxillerat), Universitat (teoria, problemes i qüestions de Física a nivell universitari), Fislet (recull d’animacions sobre diferents apartats de la matèria),…