Selectivitat - Batxillerat - CFGS - Orientació Universitària

Etiqueta: Llicenciatures

Beques per a cursar estudis universitaris i/o estudis postobligatoris (Batxillerat i Formació Professional) pel curs 2010-2011

El Boletín Oficial del Estado publica, en la seva edició del dissabte dia 03-07-2010, una “Orden EDU/1781/2010, de 29 de junio, por la que se convocan becas de carácter general y de movilidad para el curso académico 2010-2011, para estudiantes de enseñanzas universitarias”, o sigui una Ordre del Ministeri d’Educació de convocatòria de beques pels alumnes que hagin d’estudiar qualsevol curs universitari (de Grau, Diplomatura, o Llicenciatura) en el curs 2010-2011. Si llegiu aquesta Ordre, podreu veure que hi ha diferents tipus de beques: de matrícula, de desplaçament, de mobilitat, de residència, de llibres, de transport urbà,… (potser cal destacar les beques-salari per les persones que vulguin estudiar algun Grau). A més a més, el procediment de sol·licitud és molt fàcil, ja que només cal complimentar i imprimir el model de sol·licitud que trobareu a l’apartat de “Trámites y servicios” de la pàgina web del Ministeri, i presentar-lo de forma telemàtica o bé a la Secretaria del centre docent universitari on vulgueu estudiar el pròxim curs, tenint en compte que el termini per fer-ho comença demà dia 5 de juliol i s’acaba el dia 15 d’octubre d’aquest any 2010.

En la mateixa edició del BOE també es publica la “Orden EDU/1782/2010, de 29 de junio, por la que se convocan becas y ayudas al estudio de carácter general y de movilidad, para el curso académico 2010-2011, para alumnado que curse estudios postobligatorios y superiores no universitarios”, mitjançant la qual es convoquen beques per estudiar Batxillerat, Formació Professional i d’altres estudis postobligatoris, i ajudes per fer altres cursos no universitaris. Consultant aquesta Ordre podreu veure que també hi ha diferents tipus de beques: de matrícula, de desplaçament, de mobilitat, de residència, de llibres, de transport urbà,… Aquest any cal destacar la novetat de beques-salari que es poden concedir a les persones que cursin Cicles Formatius de Grau Superior. En el cas d’aquestes beques i ajudes per estudis postobligatoris, el termini de presentació de sol.licituds va des de el 5 de juliol fins el dia 30 de setembre de 2010, i també cal omplir el formulari de sol.licitud que es troba a l’apartat de “Trámites y servicios” de la pàgina web del Ministeri, i presentar-lo de forma telemàtica, o bé (si no es disposa de signatura electrònica) en el centre escolar on tinguin previst cursar els seus estudis.


boe2009 minist-educacion

Preinscripció universitària 2009: llistat de centres i estudis ofertats

Des del dia 3 d’aquest mes de juny i fins el dia 6 del pròxim mes de juliol, l’alumnat que hagi superat la Selectivitat o bé algun CFGS, ha de fer la corresponent preinscripció universitària si vol cursar estudis en alguna de les següents universitats catalanes (gairebé totes són públiques i només la de Vic és privada):

       Universitat de Barcelona (UB)

       Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

       Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

       Universitat Pompeu Fabra (UPF)

       Universitat de Lleida (UdL)

       Universitat Rovira i Virgili (URV)

       Universitat de Girona (UdG)

       Universitat de Vic (UVic)

Com ja sabeu, aquest pròxim curs 2009-2010, ja es posaran en marxa molts estudis de Grau (o sigui adaptats al pla Bolonya) i, per tant, considero molt important llegir-se atentament el llistat de centres i estudis ofertats ja que podeu escollir entre 360 titulacions diferents, concretament:

       280 Graus

       41 estudis de 1r i 2n cicle Llicenciatures, Enginyeries Superiors, Arquitectura i títols propis superiors,

       59 1r cicle Diplomatures i Enginyeries Tècniques i títols propis.

En el llistat cal que us fixeu també en el tipus de centre, ja que encara que la majoria siguin universitats públiques, hi ha uns quants centres que no són propis sinó adscrits i, en aquest últim cas, el seu preu és més elevat que no pas el dels centres públics tal com podreu veure en l’esmentat llistat.

 

preinscrip-2009  estudiaruniversitats3 

Què i per què estudiar a les universitats catalanes el curs 2009-2010?

 A pocs dies de l’inici del període de preinscripció universitària, el Departament d’Innovació, Universitats i Empresa, ha actualitzat el portal “Què i per què estudiar a les universitats catalanes?“, en el qual les persones que vulguin començar els seus estudis universitaris el pròxim curs 2009-2010, hi podran trobar un ampli recull de tots els estudis que es poden cursar a les universitats de Catalunya (tant públiques com privades), així com informació sobre les sortides professionals d’aquests estudis.

Crec que és molt important consultar aquest portal abans de prendre una decisió, ja que durant el curs 2009-2010 coexistiran estudis que ja s’han adaptat a l’espai europeu d’educació superior (EEES) o sigui Graus, i estudis anteriors a l’EEES és a dir Diplomatures i Llicenciatures.

Les persones interessades poden fer una cerca d’informació a partir del menú que trobaran a l’esquerra de la pàgina d’inici del portal, però si voleu accedir de forma directa a estudis concrets, podeu fer-ho de la manera següent:

       Consulta de tots els estudis ofertats (tant Graus com Diplomatures i Llicenciatures) per ordre alfabètic

       Diplomatures i Llicenciatures per ámbit de coneixements

       Diplomatures i Llicenciatures per ordre alfabètic

       Graus per ordre alfabètic i universitat

       Graus per branca de coneixements i universitat

       Graus per universitat

 

universitats1que-i-per-que-estudiar-univuniv-i-rec

L’Espai Europeu a la UB: Oferta de titulacions pel curs 2009-2010

Fa pocs dies que la Universitat de Barcelona ha fet pública l’oferta de titulacions pel pròxim curs 2009-2010, i en ella cal destacar que la majoria seran ja titulacions de Grau (és a dir, adaptades a l’EEES o pla Bolonya). Al respecte és interessant llegir la informació sobre l’organització i estructura de les noves titulacions, així com també una sèrie d’orientacions sobre els canvis que suposa passar de Diplomatures i Llicenciatures a estudis de Grau, i també l’apartat de preguntes freqüents que permeten resoldre alguns dubtes sobre el pla Bolonya, i el glossari de les paraules que formen la terminologia utilitzada en aquestes noves titulacions. Concretament està previst que es puguin cursar els següents estudis de Grau:

       Branca d’Arts i Humanitats: Cinema i Mitjans Audiovisuals, Estudis Anglesos, Estudis Àrabs i Hebreus, Estudis Literaris, Filologia Catalana, Filologia Clàssica, Filologia Hispànica, Filologia Romànica, Filosofia, Història, Història de l’Art, Llengües i Literatures Modernes, Lingüística.

       Branca de Ciències: Biologia, Bioquímica, Biotecnologia, Ciències Ambientals, Ciències Biomèdiques, Física, Geologia, Matemàtiques, Química.

       Branca de Ciències de la Salut: Ciències de l’Activitat Física i l’Esport, Infermeria, Infermeria (Sant Joan de Déu), Farmàcia, Medicina, Medicina Molecular, Odontologia, Podologia, Psicologia.

       Branca de Ciències Socials i Jurídiques: Antropologia Social i CulturalCiències Polítiques i Administració, Criminologia, Direcció Hotelera i Turística, Dret, Educació Social, Estadística (compartit amb la UPC), Geografia, Gestió i Administració Pública, Informació i Documentació, Mestre d’Educació Infantil, Mestre d’Educació Primària, Pedagogia, Publicitat i Relacions Públiques, Relacions Laborals, Treball Social.

       Branca d’Enginyeria i Arquitectura:  Enginyeria    Informàtica, Enginyeria Electrònica i Telecomunicacions, Enginyeria Química (compartit amb la UAB).

A més a més, es mantenen  algunes titulacions correponents a estudis anteriors a l’EEES com són les següents:

       Diplomatures: Ciències Empresarials, Nutrició Humana i Dietètica.

       Llicenciatures: Administració i Direcció d’Empresa, Belles Arts, Economia, Enginyeria Geològica (compartit amb la UPC), Sociologia.

       Títols propis: Estudis Immobiliaris i de la Construcció, Investigació Privada, Tributari i Comptable.

 

ub      ub-bolonya

Els estudis universitaris a Catalunya (any 2009)

Al tornar de les vacances de Nadal, l’alumnat de secundària ja comença a pensar en quina és l’oferta d’estudis que es poden cursar a les universitats catalanes, i per trobar informació al respecte aconsello consultar la pàgina web d’Universitats depenent del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa, que constitueix una eina molt útil per a triar l’estudi universitari que millor s’adapti a les perspectives acadèmiques i professionals d’aquell alumnat.

Ara bé,  com que ens trobem en un període de transició com a conseqüència del procés d’adaptació a l’espai europeu d’educació superior (EEES) (més popularment conegut com espai o pla Bolonya), la informació es presenta de forma una mica dispersa i, per això, he intentat posar-la de tal manera que us sigui més fàcil trobar les diferents possibilitats d’estudis universitaris.

Així tenint en compte que, aquest curs 2008-2009, ja s’han implantat els primers estudis de Grau que hauran d’anar substituint als estudis vigents fins ara (Diplomatures i Llicenciatures) i cal suposar que, el pròxim curs 2009-2010, se’n posaran més en funcionament fins que, en el curs 2010-2011, totes les titulacions universitàries ja estiguin adaptades a aquesta estructura de Grau, us posarè primer la forma d’accedir a les informacions sobre Diplomatures i Llicenciatures, i després els enllaços on podreu trobar informació sobre els Graus.

Estudis anteriors a l’Espai Europeu d’Educació Superior: corresponen a les Diplomatures i Llicenciatures i estan estructurats en cicles. En ells la càrrega d’estudis es mesura en crèdits de tal manera que cada crèdit consta de 10 hores de classe.

Les Diplomatures són estudis de 1r cicle i es cursen en 3 anys acadèmics en el transcurs dels quals s’han de fer un mínim de 180 crèdits. Les Llicenciatures són estudis de 1r i 2n cicle i es poden cursar en 4 o 5 anys acadèmics amb un mínim de 300 crèdits. Tant en un cas com l’altre, les Universitats ofereixen títols oficials i homologats (són estudis de caràcter oficial i amb validesa a tot el territori de l’Estat espanyol) i títols propis (són estudis no reglats conduents a una titulació no oficial, reconeguda només per la universitat que els imparteix).

La consulta dels centres universitaris es pot fer segons la via d’accés (PAU Logse o CFGS) o pel nom dels estudis en ordre alfabètic, però jo us recomano que la feu per l’àmbit d’estudi de cada carrera ja que, d’aquesta manera, podreu saber la informació general, l’ estructura dels estudis, les vies d’accés, els centres on s’imparteix, i les perspectives dins del món laboral.

–       Àmbit de Ciències:

–       Diplomatures: Estadística.

–       Llicenciatures: Biologia, Biotecnologia, Ciències ambientals, Física, Geologia, Matemàtiques, Química.

 

–       Àmbit de Ciències de la salut:

–       Diplomatures: Fisioteràpia, Infermeria, Logopèdia, Nutrició humana i dietètica, Òptica i optometria, Podologia, Teràpia ocupacional.

–       Llicenciatures: Farmàcia, Medicina, Odontologia, Veterinària.

 

–       Àmbit de gestió i pràctica de l’esport:

–       Llicenciatures: Ciències de l’activitat física i de l’esport.

 

–       Àmbit de ciències socials:

–       Diplomatures: Biblioteconomia i documentació, Ciències empresarials, Criminologia i política criminal (títol propi), Direcció de comerç i distribució (títol propi), Direcció hotelera (títol propi), Educació social, Estudis immobiliaris i de la construcció (títol propi), Gestió i administració pública, Investigació privada (títol propi), Mestre d’educació especial, Mestre d’educació física, Mestre d’educació infantil, Mestre d’educació musical, Mestre d’educació primària, Mestre de llengua estrangera, Mitjans audiovisuals (títol propi), Prevenció i seguretat integral (títol propi), Relacions laborals, Tecnologia i producció industrial (títol propi), Treball social, Tributari i comptable (títol propi), Turisme.

–       Llicenciatures: Administració i direcció d’empreses, Ciències polítiques i de l’Administració, Cinema i audiovisuals (títol propi), Comerç internacional (títol propi), Comunicació audiovisual, Dret, Economia, Pedagogia, Periodisme, Psicologia, Publicitat i relacions públiques, Sociologia.

 

–       Àmbit d’humanitats:

–       Diplomatures: Arts i disseny (títol propi), Ciències religioses.

–       Llicenciatures: Belles arts, Filologia alemanya, Filologia anglesa, Filologia àrab, Filologia catalana, Filologia clàssica, Filologia eslava, Filologia francesa, Filologia gallega, Filologia hebrea, Filologia hispànica, Filologia italiana, Filologia portuguesa, Filologia romànica, Filosofia, Geografia, Història, Història de l’art, Humanitats, Teologia, Traducció i interpretació.

 

–       Àmbit tècnic:

–       Diplomatures: Arquitectura tècnica, Enginyeria tècnica aeronàutica, E.t. agrícola explotacions agropecuàries, E.t. agrícola hortofruticultura i jardineria, E.t. agrícola indústries agràries i alimentàries, E.t. agrícola mecanització i construccions rurals, E.t. obres públiques construccions civils, E.t. obres públiques hidrologia, E.t. obres públiques transports i serveis urbans, E.t. de mines, E.t. telecomunicació sistemes de telecomunicació, E.t. telecomunicació sistemes electrònics, E.t. telecomunicació so i imatge, E.t. telecomuniació telemàtica, E.t. disseny industrial, E.t. informàtica de gestió, E.t. informàtica de sistemes, E.t. topografia, E.t. forestal explotacions forestals, E.t. forestal indústries forestals, E.t. industrial electricitat, E.t. industrial electrònica industrial, E.t. industrial mecànica, E.t. industrial química industrial, E.t. industrial tèxtil, E.t. naval, Fotografia i creació digital (títol propi), Gestió aeronàutica (títol propi), Màquines navals, Multimèdia UAB (títol propi), Multimèdia  UOC (títol propi), Multimèdia UPC (títol propi), Navegació marítima, Realització audiovisual i multimèdia (títol propi).

–       Llicenciatures: Arquitectura, Aviació comercial (títol propi), Disseny UAB (títol propi), Disseny UAO (títol propi), Disseny UIC (títol propi), Disseny UPF (títol propi), Disseny UVic (títol propi), Enginyer geòleg, Enginyeria aeronàutica, Enginyeria  agronòmica, Enginyeria de camins, canals i ports, Enginyeria de forests, Enginyeria de mines, Enginyeria de telecomunicació, Enginyeria en informàtica, Enginyeria industrial, Enginyeria química, Gestió d’empreses aeronàutiques i operacions aèries (títol propi), Imatge (títol propi).


 universitats   univ-i-recer


–       Estudis adaptats a l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior: tenen com a objectiu l’adaptació dels estudis universitaris al conjunt d’Europa, ja que d’aquesta manera es facilita la mobilitat de les persones per estudiar en qualsevol dels països europeus i al mateix temps es poden reconéixer els crèdits cursats i els títols universitaris assolits. Corresponen als Graus que s’han de cursar generalment en 4 anys d’estudis i que consten de 240 crèdits ECTS (en aquest cas, cada crèdit equival a 25 hores de feina, tant lectives com de treball pràctic personal o d’estudi per part de l’alumnat). Cal tenir en compte que, en alguns casos concrets (per exemple, Medicina) els estudis de Grau poden durar més anys acadèmics ja que consten d’un nombre superior de crèdits. Si teniu dubtes sobre aquest tipus d’estudis, us aconsello que consulteu el llistat de preguntes més freqüents sobre ells. En qualsevol cas, com que, cada universitat pot programar a la seva manera els estudis de Grau, en el llistat que us poso a continuació, i que correspon als Graus que actualment es poden cursar a Catalunya, hi trobareu les sigles de cada universitat darrere del nom del Grau. Així doncs per poder obtenir el títol de Graduat o Graduada podeu cursar els estudis següents:

–       Branca d’arts i humanitats: Disseny (URL), Geografia i ordenació del territori (UdL), Història (URV), Història (UdL), Història de l’art (URV), Història de l’art (UdL), Humanitats (UAB), Humanitats (UPF), Humanitats (UOC), Traducció i interpretació (UVic), Traducció i interpretació (UPF).

–       Branca de Ciències: Física (UAB), Matemàtiques (UAB).

–       Branca de ciències de la salut: Biologia humana (UPF), Ciència i salut animal (UdL), Medicina (UPF), Medicina (UdG), Medicina (UIC).

–       Branca de ciències socials i jurídiques: Administració i direcció d’empreses (URL), Ciències de l’activitat física i de l’esport (UVic), Cinema i televisió (URL), Comunicació Audiovisual (UPF), Direcció d’empreses (URL), Dret (URL), Dret (UOC), Periodisme (URL), Psicologia (UOC), Publicitat i relacions públiques (URL), Publicitat i relacions públiques (UPF), Publicitat i relacions públiques (UdG).

–       Branca d’enginyeria i arquitectura: Enginyeria multimèdia (URL).

Aquest llistat d’estudis de Grau s’anirà modificant d’ara fins el juny, ja que les diferents universitats presenten noves titulacions que han de ser aprovades pel Ministeri de Ciència i Innovació per entrar en vigor el pròxim curs. Per això és convenient anar consultant de quan en quan l’oferta de Graus pel curs 2009-2010, i visitar el Saló de l’Ensenyament 2009.

univ-i-rec              que-i-per-que-estudiar-univ