El Boletín Oficial del Estado publica, en la seva edició del dissabte dia 03-07-2010, una “Orden EDU/1781/2010, de 29 de junio, por la que se convocan becas de carácter general y de movilidad para el curso académico 2010-2011, para estudiantes de enseñanzas universitarias”, o sigui una Ordre del Ministeri d’Educació de convocatòria de beques pels alumnes que hagin d’estudiar qualsevol curs universitari (de Grau, Diplomatura, o Llicenciatura) en el curs 2010-2011. Si llegiu aquesta Ordre, podreu veure que hi ha diferents tipus de beques: de matrícula, de desplaçament, de mobilitat, de residència, de llibres, de transport urbà,… (potser cal destacar les beques-salari per les persones que vulguin estudiar algun Grau). A més a més, el procediment de sol·licitud és molt fàcil, ja que només cal complimentar i imprimir el model de sol·licitud que trobareu a l’apartat de “Trámites y servicios” de la pàgina web del Ministeri, i presentar-lo de forma telemàtica o bé a la Secretaria del centre docent universitari on vulgueu estudiar el pròxim curs, tenint en compte que el termini per fer-ho comença demà dia 5 de juliol i s’acaba el dia 15 d’octubre d’aquest any 2010.

En la mateixa edició del BOE també es publica la “Orden EDU/1782/2010, de 29 de junio, por la que se convocan becas y ayudas al estudio de carácter general y de movilidad, para el curso académico 2010-2011, para alumnado que curse estudios postobligatorios y superiores no universitarios”, mitjançant la qual es convoquen beques per estudiar Batxillerat, Formació Professional i d’altres estudis postobligatoris, i ajudes per fer altres cursos no universitaris. Consultant aquesta Ordre podreu veure que també hi ha diferents tipus de beques: de matrícula, de desplaçament, de mobilitat, de residència, de llibres, de transport urbà,… Aquest any cal destacar la novetat de beques-salari que es poden concedir a les persones que cursin Cicles Formatius de Grau Superior. En el cas d’aquestes beques i ajudes per estudis postobligatoris, el termini de presentació de sol.licituds va des de el 5 de juliol fins el dia 30 de setembre de 2010, i també cal omplir el formulari de sol.licitud que es troba a l’apartat de “Trámites y servicios” de la pàgina web del Ministeri, i presentar-lo de forma telemàtica, o bé (si no es disposa de signatura electrònica) en el centre escolar on tinguin previst cursar els seus estudis.


boe2009 minist-educacion