Des del dia 3 d’aquest mes de juny i fins el dia 6 del pròxim mes de juliol, l’alumnat que hagi superat la Selectivitat o bé algun CFGS, ha de fer la corresponent preinscripció universitària si vol cursar estudis en alguna de les següents universitats catalanes (gairebé totes són públiques i només la de Vic és privada):

       Universitat de Barcelona (UB)

       Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

       Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

       Universitat Pompeu Fabra (UPF)

       Universitat de Lleida (UdL)

       Universitat Rovira i Virgili (URV)

       Universitat de Girona (UdG)

       Universitat de Vic (UVic)

Com ja sabeu, aquest pròxim curs 2009-2010, ja es posaran en marxa molts estudis de Grau (o sigui adaptats al pla Bolonya) i, per tant, considero molt important llegir-se atentament el llistat de centres i estudis ofertats ja que podeu escollir entre 360 titulacions diferents, concretament:

       280 Graus

       41 estudis de 1r i 2n cicle Llicenciatures, Enginyeries Superiors, Arquitectura i títols propis superiors,

       59 1r cicle Diplomatures i Enginyeries Tècniques i títols propis.

En el llistat cal que us fixeu també en el tipus de centre, ja que encara que la majoria siguin universitats públiques, hi ha uns quants centres que no són propis sinó adscrits i, en aquest últim cas, el seu preu és més elevat que no pas el dels centres públics tal com podreu veure en l’esmentat llistat.

 

preinscrip-2009  estudiaruniversitats3