Selectivitat - Batxillerat - CFGS - Orientació Universitària

Etiqueta: orientació

Orientació universitària pel curs 2012-2013: nou portal informatiu de la Generalitat de Catalunya

En ocasió de la celebració del Saló de l’Ensenyament, avui mateix el Departament d’Economia i Coneixement, ha posat en funcionament un nou portal d’orientació per la tria d’estudis universitaris, i que va adreçat bàsicament a l’alumnat de Batxillerat i de Cicles Formatius de Grau Superior, oferint informació sobre l’accés a la universitat i les diverses carreres que s’hi poden cursar.

Sota el lema “Tria bé, formació és futur” aquest portal informatiu, i anomenat itinerariuniversitari.gencat.cat, consta dels 10 apartats següents:

Què i perquè estudiar a les universitats catalanes: hi trobareu informació sobre tots els estudis que es poden cursar a les universitats catalanes tant públiques com privades. En aquest apartat, cada estudi de Grau disposa d’una fitxa en la que hi ha diferents pestanyes:

L’estudi: nom oficial del títol i estudis que s’extingeixen amb la impartició d’aquest Grau.

Com s’imparteix: informació sobre el preu de la matrícula (públic o privat), i respecte als idiomes en que s’imparteix l’estudi en qüestió (català, castellà, anglès,…)

Com s’estructura: nombre i distribució dels crèdits per matèries que cal cursar (bàsiques, obligatòries, optatives), i del període de pràctiques.

Com s’accedeix: nombre de places que s’ofereixen, nota de tall amb la que es va poder accedir aquest curs 2011-2012, ponderacions de les matèries a la fase específica de la Selectivitat,  i possibles convalidacions de crèdits per l’alumnat procedent de Cicles Formatius de Grau Superior.

On s’imparteix: adreça i telèfon de la Facultat o Escola (interessant per demanar informació més directa i personal).

Món laboral: informació sobre els àmbits de treball i les possibles sortides professionals.

Accesnet: amb informació sobre les proves d’accés a la Universitat (Selectivitat) i la preinscripció universitària. A través d’aquesta pàgina haureu de fer la matrícula a les PAU i l’esmentada preinscripció, per això cal anar amb compte ja que, en tots els tràmits, haureu de fer servir el mateix codi accesnet que poseu el primer cop que hi entreu per identificar-vos.

Posa’t a prova: és una aplicació interactiva per tal d’ajudar als estudiants a preparar-se per superar les PAU (o proves de Selectivitat),  i que conté una sèrie de preguntes de tipus test de totes les matèries de les quals es poden examinar en aquestes proves. Només cal triar una matèria del desplegable i, tot seguit, apareixeran una sèrie de qüestions sobre la matèria triada a les que es pot anar contestant i, posteriorment, es poden saber els resultats obtinguts. Si bé, el procés és molt fàcil de seguir, hi ha també un apartat d’ajuda que explica de forma molt senzilla el funcionament del programa.

Models d’exàmens de Selectivitat d’anys anteriors: hi trobareu els enunciats dels exàmens dels 3 anys anteriors (tant de juny com de setembre) de les diferents matèries, així com les pautes de correcció de cadascun d’ells, i l’estructura de l’examen de cada matèria.

Accesnet: és la mateixa eina del 2n apartat que us serà útil per saber els resultats de la Selectivitat i per fer la preinscripció universitària.

Preinscriu-te i matricula’t: amb informació sobre el procés de preinscripció universitària i l’assignació de places a les diferents Facultats i Escoles de cada universitat.

Beques: en aquest espai els estudiants us podreu informar sobre les beques Equitat i Excel·lència Acadèmica, que constitueixen el primer fons propi català de beques.

Mobint: per informar-se sobre els ajuts per a programes de mobilitat internacional, o sigui sobre els diferents aspectes relacionats amb les estades acadèmiques en universitats d’altres països.

AGAUR: pàgina de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca amb informació sobre els diferents tipus de beques i ajuts pels universitaris.

Studiyncatalonia.com: portal adreçat a les persones de l’estranger interessades en venir a estudiar a Catalunya.

Orientació universitària (any 2010): Universitat de Barcelona

La Universitat de Barcelona (Universidad de Barcelona, University of Barcelona) o UB és la principal universitat pública de Catalunya, i també la que acull més estudiants i té la més àmplia oferta formativa de totes les universitats catalanes (tant públiques com privades). Tot i així cal destacar que, de moment, encara no ha actualitzat la seva oferta d’ensenyaments pel curs 2010-2011 i, per això, alguns estudis que ja han d’estar adaptats a l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior (EEES) o pla Bolonya (o sigui Graus) figuren com a estudis de 1r i 2n cicle (corresponents a Diplomatures i Llicenciatures anteriors a l’implantació del pla Bolonya).

A l’igual que la resta d’universitats públiques, el preu de la matrícula ve fixa’t pel Govern de la Generalitat, i el cost de cada curs està en funció del nombre de crèdits dels quals es matriculi l’alumne; tot i així, es pot calcular que un curs complet ve a costar entre 800 i 1300 euros aproximadament (el preu més alt correspon als estudis que comporten més pràctiques experimentals), si bé cal tenir en compte que els centres associats o adscrits poden establir preus superiors.

L’ oferta d’ensenyaments de Graus i de 1r i 2n cicle (és a dir de Diplomatures i Llicenciatures) es pot consultar fàcilment per ordre alfabètic, per àrea, per centre,… però crec molt aconsellable mirar les guies de l’estudiant dels diferents centres en les que s’ofereixen informacions concretes sobre els coneixements bàsics que cal tenir, els continguts dels estudis que caldrà cursar, i les sortides professionals de totes les carreres ofertades. També val la pena consultar l’apartat de futurs i nous estudiants de la UB (amb informacions sobre l’accés i també amb una sèrie de preguntes i respostes sobre l’EEES); si esteu interessats/ades en aquest apartat, us recomano que us suscriviu a la llista de distribució per tal de rebre informació de les novetats que es produeixin al respecte. I en qualsevol cas, sempre és interessant donar una ullada a l’apartat de beques i ajuts (que es va actualitzant durant el curs a mesura que es convoquen).


ub2ubefuturs

Orientació universitària (any 2009): Universitat de Barcelona

La Universitat de Barcelona (Universidad de Barcelona, University of Barcelona) o UB és la principal universitat pública de Catalunya, i també la que acull més estudiants i té la més àmplia oferta formativa de totes les universitats catalanes (tant públiques com privades). Tot i així cal destacar que, de moment, encara no ha posat en marxa cap estudi de Grau, és a dir que no té cap oferta d’estudis adaptats a l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior (EEES) o pla Bolonya.

A l’igual que la resta d’universitats públiques, el preu de la matrícula ve fixa’t pel Govern de la Generalitat, i el cost de cada curs està en funció del nombre de crèdits dels quals es matriculi l’alumne; tot i així, es pot calcular que un curs complet ve a costar entre 650 i 900 euros aproximadament (el preu més car correspon als estudis que comporten més pràctiques experimentals).

L’ oferta d’ensenyaments de 1r i 2n cicle (és a dir de Diplomatures i Llicenciatures) es pot consultar fàcilment per ordre alfabètic, per àrea, per centre,… però crec molt aconsellable mirar les guies de l’estudiant dels diferents centres en les que s’ofereixen informacions concretes sobre els coneixements bàsics que cal tenir, els continguts dels estudis que caldrà cursar, i les sortides professionals de totes les carreres ofertades. També val la pena consultar l’apartat de futurs i nous estudiants de la UB (amb informacions sobre l’accés i el procés de preinscripció i també amb una sèrie de preguntes i respostes sobre l’EEES); si esteu interessats/ades en aquest apartat, us recomano que us suscriviu a la llista de distribució per tal de rebre informació de les novetats que es produeixin al respecte. I en qualsevol cas, sempre és interessant donar una ullada a l’apartat de beques i ajuts (que es va actualitzant durant el curs a mesura que es convoquen).

 

ub2           eees          ubefuturs

Actualització de l’orientació universitària per l’any 2009

L’alumnat de 2n de Batxillerat i de CFGS està acabant ja els seus estudis de nivell preuniversitari i, en molts casos, té intenció d’accedir a alguna Facultat o Escola universitària per tal de cursar estudis superiors. Per això cal que tingui la informació necessària per tal de fer la tria adient tenint en compte que, en gran part, el seu futur acadèmic i professional en dependrà d’ella. Per altra banda, és evident que el funcionament i l’estructura dels centres i estudis universitaris, són molt diferents als que està acostumat l’alumnat fins ara i, moltes vegades, les famílies desconeixen alguns dels aspectes actuals d’aquests estudis universitaris.

Així doncs, crec prou interessant que, tant l’alumnat com les seves famílies, consultin alguna de les publicacions que els puguin orientar al respecte, com per exemple la “Guia d’orientació per a pares i educadors” que publica el Consell Interuniversitari de Catalunya. Cal tenir en compte que aquesta guia no està, de moment, actualitzada i per això només hi trobareu informació sobre Diplomatures i Llicenciatures (que fins ara concentren la major part dels estudis universitaris) mentre que no es tracten els aspectes propis dels estudis de Grau (adaptats a l’EEES o pla Bolonya) que s’han començat a aplicar en algunes universitats i que està previst siguin del tot obligatoris a partir del curs 2010-2011.

A més a més, és interessant que els/les estudiants de 2n de Batxillerat tinguin clara la normativa de les PAU que han de superar al juny, mentre que els/les alumnes de CFGS sàpiguen quines són les convalidacions de crèdits universitaris a les que poden tenir dret. I en els dos casos (tant Batxillerat com CFGS) també és convenient fer un repàs a les notes de tall pel curs 2008-09, ja que presumptament seran similars a les del curs actual.


cic                   univ-i-rec

PLOTEUS: el portal europeu de l’aprenentatge

Un dels múltiples serveis que la Comissió Europea posa a disposició de la ciutadania, és PLOTEUS (Portal on Learning Opportunities throughout the European Space), és a dir el portal europeu sobre oportunitats d’aprenentatge en tot l’espai europeu. Està inspirat en el principi de la lliure circulació de persones pel territori de la Unió Europea, i com que encara està en fase d’elaboració cal esperar que ben aviat pugui oferir la informació desitjada en tots els idiomes comunitaris, però de moment alguns apartats només es poden consultar en anglès.

El seu principal objectiu és oferir informació sobre com i què estudiar a Europa i, per això, està adreçat tant a l’alumnat com al professorat (i sobretot al professorat orientador), així com també als pares i mares dels i de les alumnes, i a les persones que vulguin compaginar el treball amb els estudis. Crec que els apartats que més poden interessar, són els següents:

       Informació sobre els diferents països europeus

       Informació sobre els sistemes educatius d’aquests països

       Cercador de centres educatius

       Programes d’intercanvis i ajudes

       Programa Erasmus

       Programa Leonardo da Vinci

       Agència europea de la joventut

       Programa Comenius

       Programa Tempus

       Euroguidance (dedicat especialment al personal orientador)

–       Consulta dels dubtes més freqüents