Selectivitat - Batxillerat - Orientació Universitària

Etiqueta: PAU 2012 (Pàgina 1 de 3)

Selectivitat 2012, convocatòria de setembre: període de matrícula, calendari i horari de les PAU

Tal com publica la Secretaria d’Universitats i Recerca dins de la seva pàgina sobre les Proves d’accés a la Universitat, els alumnes que vulguin examinar-se de Selectivitat a la convocatòria de setembre d’aquest any 2012, han der fer la corresponent matrícula a les PAU a partir de demà dia 20 de juliol i només fins dilluns dia 23 d’aquest mes. La matrícula s’ha de fer per Internet a través del portal accesnet imprimint el resguard de pagament i pagant les corresponents taxes dins del mateix termini (o sigui entre el 20 i el 23 de juliol de 2012). Cal recordar que, un cop efectuat el pagament, la matrícula ja no serà modificable en cap cas, i que el tribunal de les PAU és diferent a la convocatòria de juny i a la de setembre i, per tant, també ho pot ser la Facultat o Escola on aquest es troba. Serà necessari per tant, consultar (a partir del dia 31 d’agost) el lloc d’examen a la convocatòria de setembre al portal accesnet.

Respecte al calendari i horari de les PAU en la convocatòria de setembre, els exàmens es faran els dies 4, 5 i 6 de setembre d’acord amb el següent horari:

 

4 de setembre

8.30 – 9.00 Comprovació de les dades de l’estudiant

9.00 -10.30 Llengua castellana i literatura

11.00 -12.30 Llengua catalana i literatura

13.00 -14.30

Disseny

Matemàtiques aplicades a les ciències socials

Ciències de la terra i del medi ambient

14.30 -15.30 DESCANS PER DINAR

15.30 -17.00

Literatura catalana

Dibuix tècnic

 

5 de setembre

8.30 -10.00 Història o Història de la filosofia

10.30 – 12.00 Llengua estrangera

12.30 – 14.00

Dibuix artístic

Llatí

Matemàtiques

14.00 – 15.00 DESCANS PER DINAR

15.00 – 16.30

Literatura castellana

Tecnologia industrial

 

6 de setembre

8.30 -10.00 Geografia

Física

10.30 – 12.00

Cultura audiovisual

Grec

Biologia

12.30 – 14.00

Anàlisi musical

Economia de l’empresa

Química

14.00 – 15.00 DESCANS PER DINAR

15.00 – 16.30

Història de l’art

Electrotècnia

 

STUBLOGS Xarxa i Pissarra  STUBLOGS Xarxa i Pissarra  STUBLOGS Xarxa i Pissarra

Selectivitat 2012(convocatòria de juny): resultats globals a Catalunya

Aquest matí, la Secretaria d’Universitats i Recerca, ha comunicat  mitjançant una nota de premsa que el 95,21% (que és el percentatge més elevat de tota la història de les PAU i lleugerament superior al de l’any passat) de les persones que s’han presentat a la Selectivitat, han superat aquesta prova amb una nota mitjana de 6,352, de tal manera que, tenint en compte la mitjana d’expedient de Batxillerat (7,17), la nota mitjana d’accés a la universitat és de 6,842. Encara que aquestes 3 notes són molt similars a les de l’any passat (6,305, 7,13 i 6,805 respectivament), aquest any no es pot suposar si les notes de tall tindran molta o poca variació respecte a les del curs passat ja que, per una banda  caldrà veure quines han estat les preferències de l’alumnat en la preinscripció universitària, i sobretot serà qüestió de veure com han quedat les notes de la fase específica que molts/es alumnes han fet de forma voluntària i, per tant, quina serà la seva nota d’admissió.

També cal tenir en compte que, aquest any, era la segona vegada que l’alumnat de Cicles Formatius de Grau Superior es podia presentar de forma voluntària a la fase específica de la Selectivitat, i només hi ha hagut un 70,35% que han arribat o han superat la nota de 5 que permet ponderar la matèria (o matèries) de cara a la preinscripció universitària, però aquest percentatge d’aprovats és clarament superior al que va haver-hi l’any passat que només va ser del 49,57%.

Voldria destacar que, aquest any, hi ha hagut un clara disminució en el nombre de persones que han obtingut una nota igual o superior a 9: un total de 125 alumnes o sigui, 59 menys que el curs passat, i que rebran la corresponent distinció a l’acte de lliurament que tindrà lloc el proper 25 de juliol, a l’Auditori de Barcelona.

Respecte a les notes per matèries, és molt destacable que en tots els casos la nota mitjana és superior al 5 i les més altes corresponen majoritàriament a assignatures de Lletres com són Alemany (8,59), Francès (7,76), Grec (7,39), Tecnologia industrial (6,96) i Cultura audiovisual (6,94), mentre que les més baixes són majoritàriament assignatures de Ciències com ara Ciències de la Terra i medi ambient (5,30), Matemàtiques aplicades a les Ciències socials (5,54), Física (5,60), Matemàtiques (5,62), i Història de la Filosofia (5,91).

Si esteu interessats/des en ampliar aquesta informació, i conèixer les notes de la resta de matèries, us recomano que consulteu els dos documents següents:

Dossier de premsa amb les estadístiques de les PAU juny 2012

 

–  Estadístiques i resultats PAU juny 2012

 

STUBLOGS Xarxa i Pissarra

Selectivitat 2012 (convocatòria de juny): doble correcció i reclamació

Ara que ja se saben els resultats de la convocatòria de juny de les PAU, pot haver-hi persones que no estiguin d’acord amb la nota obtinguda en alguna de les proves efectuades i, per això, s’obrirà un període de 3 dies hàbils (des de les 9:00h del dia 3 fins a 14:00h del dia 5 de juliol), en el transcurs dels quals poden presentar una sol·licitud per demanar la doble correcció o bé una reclamació (una o altra, però de cap manera les 2 pel mateix exercici).

Si algú/una de vosaltres vol fer ús d’aquest dret, trobarà la corresponent informació a l’apartat de doble correcció i reclamació, de la pàgina dedicada a les Proves d’accés a la Universitat de la Secretaria d’Universitats i Recerca. En aquest cas val la pena pensar que la doble correcció pot representar una baixada de la nota i, per tant, no és aconsellable a les persones que hagin superat les PAU amb una nota molt justeta i, en canvi, la reclamació no pot comportar que les noves notes siguin més baixes que les inicials. En resum es pot considerar que la doble correcció es pot sol·licitar quan es cregui que no s’han aplicat bé els criteris generals d’avaluació i específics de correcció, mentre que la reclamació es pot presentar quan es consideri que hi ha pogut haver alguna errada a l’hora de fer el recompte de les notes dels diferents apartats de l’exercici.

Encara que, de ben segur, les persones interessades ja hauran rebut informació en els seus centres de secundària, si tenen algun dubte es poden adreçar a:

 Oficina d’Organització de Proves d’Accés a la Universitat

 Via Laietana, 33, 2a planta. 08003 Barcelona

Tel. 93 552 69 80. Fax 93 552 69 83

Adreça electrònica: coordinaciopau.cur@gencat.cat

 

STUBLOGS Xarxa i Pissarra

 

Selectivitat 2012: consulta de les notes de la convocatòria de juny

A partir d’avui (és a dir, un dia abans del que estava previst) les persones que s’han examinat de les PAU aquest mes de juny, ja poden consultar les seves notes a travès del portal accesnet. Concretament han d’anar a l’apartat “Consulta de resultats de les PAU juny 2012” on s’han d’identificar i posar el seu codi accesnet. Cal recordar que la documentació amb les notes detallades, o sigui per matèries, estarà disponible en els centres de secundària on s’hagi cursat el segon de batxillerat o el curs terminal del CFGS, a partir del pròxim dilluns dia 2 de juliol, i que el període per a fer la preinscripció universitària s’acaba el dimarts dia 3 de juliol.

STUBLOGS Xarxa i Pissarra  STUBLOGS Xarxa i Pissarra

Selectivitat juny 2012, convocatòria d’incidències: correcció detallada de l’examen de Biologia

Per part de l’equip responsable de la coordinació de les proves de Biologia a les PAU, s’han fet públics els exàmens d’aquesta matèria en la convocatòria d’incidències corresponent al juny del 2012, així com la seva correcció. Concretament es poden consultar els següents documents:

Examen (en format pdf)

Correcció detallada de l’examen (en format pdf)

 

STUBLOGS Xarxa i PissarraSTUBLOGS Xarxa i Pissarra

« Entrades més antigues