Aquest matí, la Secretaria d’Universitats i Recerca, ha comunicat  mitjançant una nota de premsa que el 95,21% (que és el percentatge més elevat de tota la història de les PAU i lleugerament superior al de l’any passat) de les persones que s’han presentat a la Selectivitat, han superat aquesta prova amb una nota mitjana de 6,352, de tal manera que, tenint en compte la mitjana d’expedient de Batxillerat (7,17), la nota mitjana d’accés a la universitat és de 6,842. Encara que aquestes 3 notes són molt similars a les de l’any passat (6,305, 7,13 i 6,805 respectivament), aquest any no es pot suposar si les notes de tall tindran molta o poca variació respecte a les del curs passat ja que, per una banda  caldrà veure quines han estat les preferències de l’alumnat en la preinscripció universitària, i sobretot serà qüestió de veure com han quedat les notes de la fase específica que molts/es alumnes han fet de forma voluntària i, per tant, quina serà la seva nota d’admissió.

També cal tenir en compte que, aquest any, era la segona vegada que l’alumnat de Cicles Formatius de Grau Superior es podia presentar de forma voluntària a la fase específica de la Selectivitat, i només hi ha hagut un 70,35% que han arribat o han superat la nota de 5 que permet ponderar la matèria (o matèries) de cara a la preinscripció universitària, però aquest percentatge d’aprovats és clarament superior al que va haver-hi l’any passat que només va ser del 49,57%.

Voldria destacar que, aquest any, hi ha hagut un clara disminució en el nombre de persones que han obtingut una nota igual o superior a 9: un total de 125 alumnes o sigui, 59 menys que el curs passat, i que rebran la corresponent distinció a l’acte de lliurament que tindrà lloc el proper 25 de juliol, a l’Auditori de Barcelona.

Respecte a les notes per matèries, és molt destacable que en tots els casos la nota mitjana és superior al 5 i les més altes corresponen majoritàriament a assignatures de Lletres com són Alemany (8,59), Francès (7,76), Grec (7,39), Tecnologia industrial (6,96) i Cultura audiovisual (6,94), mentre que les més baixes són majoritàriament assignatures de Ciències com ara Ciències de la Terra i medi ambient (5,30), Matemàtiques aplicades a les Ciències socials (5,54), Física (5,60), Matemàtiques (5,62), i Història de la Filosofia (5,91).

Si esteu interessats/des en ampliar aquesta informació, i conèixer les notes de la resta de matèries, us recomano que consulteu els dos documents següents:

Dossier de premsa amb les estadístiques de les PAU juny 2012

 

–  Estadístiques i resultats PAU juny 2012

 

STUBLOGS Xarxa i Pissarra