Selectivitat - Batxillerat - Orientació Universitària

Etiqueta: Pompeu Fabra

Orientació universitària (any 2014): Universitat Pompeu Fabra

La Universitat Pompeu Fabra (castellano, english) o UPF, és una universitat pública que va ser creada l’any 1990 i, en el transcurs de pocs anys, s’ha convertit en un punt de referència del món universitari català degut a que, si bé té una oferta més reduïda d’ensenyaments que les altres universitats públiques, ha pogut potenciar aspectes més moderns com són els contactes i pràctiques amb empreses, i les estades a l’estranger. També cal destacar que la major part del seu Campus es troba situat al Parc de la Ciutadella de Barcelona, havent contribuït a la seva remodelació obrint nous espais, i modernitzant el barri sense alterar les seves característiques fonamentals.

Per tal d’informar-vos sobre aquesta universitat, us recomano que mireu els següents apartats:

    – La Universitat (amb el  Punt d’Informació a l’Estudiant,…).

    – Accés, matrícula, i beques: podeu calcular (de forma orientativa) el preu i les formes de pagament de la matrícula de primer curs,…

    – Estudis de Grau: hi trobareu informació de totes les carreres que es poden cursar, tant en els centres tant propis (o sigui integrats i, per tant, de titularitat pública), com en els adscrits (de titularitat privada). Els podeu consultar per ordre alfabètic, i en cadascun d’ells hi ha una fitxa molt completa amb explicació del pla d’estudis, enllaç directe a la Facultat o Escola on es cursa,…

UPF UPFnova-marca

Orientació universitària (any 2012): Universitat Pompeu Fabra

La Universitat Pompeu Fabra (castellano, english) o UPF, és una universitat pública que va ser creada l’any 1990 i, en el transcurs de pocs anys, s’ha convertit en un punt de referència del món universitari català degut a que, si bé té una oferta més reduïda d’ensenyaments que les altres universitats públiques, ha pogut potenciar aspectes més moderns com són els contactes i pràctiques amb empreses, i les estades a l’estranger. També cal destacar que la major part del seu Campus es troba situat al Casc Antic de Barcelona, havent contribuït a la seva remodelació obrint nous espais, i modernitzant el barri sense alterar les seves característiques fonamentals.

Per tal d’informar-vos sobre aquesta universitat, us recomano que mireu els següents apartats:

La Universitat (amb el  Punt d’Informació a l’Estudiant,…).

Accés, matrícula, i beques: podeu calcular (de forma orientativa) el preu i les formes de pagament de la matrícula de primer curs,…

Estudis de Grau: hi trobareu informació de totes les carreres que es poden cursar, tant en els centres tant propis (o sigui integrats i, per tant, de titularitat pública), com en els adscrits (de titularitat privada). Els podeu consultar per ordre alfabètic, i en cadascun d’ells hi ha una fitxa molt completa amb explicació del pla d’estudis, enllaç directe a la Facultat o Escola on es cursa,…

STUBLOGS Xarxa i Pissarra

Orientació universitària (any 2011): Universitat Pompeu Fabra

La Universitat Pompeu Fabra (castellano, english) o UPF, és una universitat pública que va ser creada l’any 1990 i, en el transcurs de pocs anys, s’ha convertit en un punt de referència del món universitari català degut a que, si bé té una oferta més reduïda d’ensenyaments que les altres universitats públiques, ha pogut potenciar aspectes més moderns com són els contactes i pràctiques amb empreses, i les estades a l’estranger. També cal destacar que la major part del seu Campus es troba situat al Casc Antic de Barcelona, havent contribuït a la seva remodelació obrint nous espais, i modernitzant el barri sense alterar les seves característiques fonamentals.

Per tal d’informar-vos sobre aquesta universitat, us recomano que mireu els següents apartats:

La Universitat (amb el model docent, el Punt d’Informació a l’Estudiant,…).

Accés, matrícula, i beques: podeu calcular (de forma orientativa) el preu i les formes de pagament de la matrícula de primer curs,…

Estudis de Grau: hi trobareu informació de totes les carreres que es poden cursar, tant en els centres tant propis (o sigui integrats i, per tant, de titularitat pública), com en els adscrits (de titularitat privada). Els podeu consultar per ordre alfabètic, i en cadascun d’ells hi ha una fitxa molt completa amb explicació del pla d’estudis, enllaç directe a la Facultat o Escola on es cursa,…

upf elisava

Orientació universitària (any 2010): Universitat Pompeu Fabra

La Universitat Pompeu Fabra (castellano, english) o UPF, és una universitat pública que va ser creada l’any 1990 i, en el transcurs de pocs anys, s’ha convertit en un punt de referència del món universitari català degut a que, si bé té una oferta més reduïda d’ensenyaments que les altres universitats públiques, ha pogut potenciar aspectes més moderns com són els contactes i pràctiques amb empreses, i les estades a l’estranger. També cal destacar que la major part del seu Campus es troba situat al Casc Antic de Barcelona, havent contribuït a la seva remodelació obrint nous espais, i modernitzant el barri sense alterar les seves característiques fonamentals.

Per tal d’informar-vos sobre aquesta universitat, us recomano que mireu els següents apartats:

Jo, la Pompeu, perquè?… : hi trobareu in formacions sobre els serveis (biblioteca, aules d’informàtica, inserció i orientació laboral,…)

Accés, matrícula i beques: podeu calcular (de forma orientativa) el preu de la matrícula de primer curs,…

Estudis de Grau: hi trobareu informació de tots els centres tant propis (o sigui integrats) com adscrits, en els quals es poden cursar els Graus de les següents branques de coneixements:

Ciències socials i humanitats (en centres integrats a la UPF: Administració i Direcció d’Empreses, Ciències Empresarials, Ciències Polítiques i de l’Administració, Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció, Dret, Economia, Humanitats, International Bussines Economics i Relacions Laborals. En centres adscrits: Turisme i Gestió de l’Oci).

Ciències de la Salut i de la Vida (en centres integrats a la UPF: Biologia Humana i Medicina. En centres adscrits: Infermeria).

Comunicació i tecnologies de la informació (en centres integrats a la UPF: Comunicació Audiovisual, Enginyeria en Sistemes Audiovisuals, Enginyeria en Telemàtica, Enginyeria en Informàtica, Llengües Aplicades, Periodisme, Publicitat i Relacions Públiques, i Traducció i Interpretació).

Disseny i Arquitectura (tots en el centre adscrit Elisava: Disseny, Enginyeria de Disseny Industrial,  i Enginyeria de l’Edificació).


upf elisava