La Universitat Pompeu Fabra (castellano, english) o UPF, és una universitat pública que va ser creada l’any 1990 i, en el transcurs de pocs anys, s’ha convertit en un punt de referència del món universitari català degut a que, si bé té una oferta més reduïda d’ensenyaments que les altres universitats públiques, ha pogut potenciar aspectes més moderns com són els contactes i pràctiques amb empreses, i les estades a l’estranger. També cal destacar que la major part del seu Campus es troba situat al Casc Antic de Barcelona, havent contribuït a la seva remodelació obrint nous espais, i modernitzant el barri sense alterar les seves característiques fonamentals.

Per tal d’informar-vos sobre aquesta universitat, us recomano que mireu els següents apartats:

Jo, la Pompeu, perquè?… : hi trobareu in formacions sobre els serveis (biblioteca, aules d’informàtica, inserció i orientació laboral,…)

Accés, matrícula i beques: podeu calcular (de forma orientativa) el preu de la matrícula de primer curs,…

Estudis de Grau: hi trobareu informació de tots els centres tant propis (o sigui integrats) com adscrits, en els quals es poden cursar els Graus de les següents branques de coneixements:

Ciències socials i humanitats (en centres integrats a la UPF: Administració i Direcció d’Empreses, Ciències Empresarials, Ciències Polítiques i de l’Administració, Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció, Dret, Economia, Humanitats, International Bussines Economics i Relacions Laborals. En centres adscrits: Turisme i Gestió de l’Oci).

Ciències de la Salut i de la Vida (en centres integrats a la UPF: Biologia Humana i Medicina. En centres adscrits: Infermeria).

Comunicació i tecnologies de la informació (en centres integrats a la UPF: Comunicació Audiovisual, Enginyeria en Sistemes Audiovisuals, Enginyeria en Telemàtica, Enginyeria en Informàtica, Llengües Aplicades, Periodisme, Publicitat i Relacions Públiques, i Traducció i Interpretació).

Disseny i Arquitectura (tots en el centre adscrit Elisava: Disseny, Enginyeria de Disseny Industrial,  i Enginyeria de l’Edificació).


upf elisava