Selectivitat - Batxillerat - Orientació Universitària

Etiqueta: proves

Selectivitat 2013 per a més grans de 25 anys i per a més grans de 45 anys: informació actualitzada sobre les proves i el calendari i horari d’aquesta convocatòria

Com que les persones més grans de 25 anys i les persones més grans de 45 anys poden accedir a la universitat superant la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys i/o la prova d’accés a la universitat per a més grans de 45 anys, respectivament, i aquestes proves són comunes per a totes les universitats de Catalunya, la Secretaria d’Universitats i Recerca, ha actualitzat la informació a la seva pàgina web d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys i més grans de 45 anys.

La principal novetat és la publicació del fulletó de les proves més grans 25 – 45. Convocatòria 2013 i, de forma resumida, voldria destacar els punts que considero més importants, com són els següents:

–       Requisits per poder presentar-se a les proves

–       Matrícula a les proves (el termini, tant per formalitzar la matrícula de les proves per a més grans de 25 anys com per formalitzar la de més grans de 45 anys, és del 20 de febrer al 4 de març de 2012, per a totes les universitats catalanes).

–       Estructura de la prova

–    Temaris de les proves: fase general (Comentari de text, Llengua castellana, Llengua catalana, Llengua estrangera), fase específica (Biologia, Dibuix tècnic, Economia de l’empresa, Estadística, Filosofia, Física, Geografia, Història contemporània, Història de l’art, Literatura, Matemàtiques, Química)

–       Exàmens i criteris de correcció de les darreres convocatòries

 –      Calendari i horari de les proves

Les proves d’accés a la universitat per a més grans de 25 tindran lloc els dies 27 d’abril  i 4 de maig de 2013, amb l’horari següent:

 Fase general

27 d’abril (dissabte)

De 9.00 h a 9.30 h: comprovació de dades dels candidats.

De 9.30 h a 11.30 h: comentari de text.

De 12.00 h a 13.30 h: els exàmens de llengua (catalana, castellana i estrangera).

Fase específica

4 de maig (dissabte)

De 9.00 h a 9.30 h: comprovació de dades dels candidats.

De 9.30 h a 12.30 h: els dos exàmens corresponents a les matèries de l’opció triada.

Les proves d’accés a la universitat per a més grans de 45 anys tindran lloc el dia 27 d’abril de 2013, (vegeu el Temari i estructura dels exàmens) amb l’horari següent:

27 d’abril (dissabte)

(els mateixos tres exercicis que els de les proves d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys)

De 9.00 h a 9.30 h: comprovació de dades dels candidats.

De 9.30 h a 11.30 h: comentari de text. 

De 11.30 a 13.00 h: els exàmens de llengua (catalana i castellana)

STUBLOGS Xarxa i Pissarra

Selectivitat 2013: calendari d’inscripció i realització de les proves

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya publica, en la seva edició del dia d’avui, la RESOLUCIÓ ECO/2453/2012, de 2 de novembre, per la qual es fa públic el calendari d’inscripció i realització de les proves d’accés generals i per a més grans de 25 i/o 45 anys a les universitats de Catalunya del curs 2012-2013. Encara que ja us ho havia comentat a Selectivitat 2013: calendari i horari de les proves, en aquesta Resolució es fan oficials les dates de

“…Realització de les proves d’accés a la universitat:

Convocatòria de juny: 11, 12 i 13 de juny de 2013.

Convocatòria de setembre: 3, 4 i 5 de setembre de 2013.“

Així com també els períodes de:

“…Inscripció per a la realització de les proves d’accés a la universitat en la convocatòria del mes de juny dels estudiants que estiguin cursant segon de batxillerat LOE el curs 2012-2013.

Prematrícula: del 20 de febrer al 4 de març de 2013.

Matrícula ordinària: del 23 de maig al 3 de juny de 2013.”

 

I també, en el cas dels alumnes de CFGS que es vulguin presentar de forma voluntària a alguna/es de les proves de la fase específica de la Selectivitat:

 “…Inscripció per a la realització de les proves d’accés a la universitat en la convocatòria del mes de juny dels estudiants de cicles formatius de grau superior: del 15 al 21 de maig de 2013.

Inscripció per a la realització de les proves d’accés a la universitat en la convocatòria extraordinària del mes de setembre: del 19 al 22 de juliol de 2013…”

En aquesta mateixa RESOLUCIÓ ECO/2453/2012, hi podreu trobar el calendari d’inscripció (del 20 de febrer al 4 de març de 2013) i realització de les proves d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys (tindran lloc els dies 27 d’abril i 4 de maig de 2013) i/o 45 anys (tindran lloc el dia 27 d’abril de 2013), per a la convocatòria de l’any 2013, i també el período d’inscripció per a la realització de les proves d’accés a la universitat en la convocatòria del mes de juny dels estudiants que es presenten per lliure: del 5 al 12 de març de 2013.

STUBLOGS Xarxa i Pissarra  STUBLOGS Xarxa i Pissarra STUBLOGS Xarxa i Pissarra

Accés a Cicles Formatius: Descripció i nous criteris d’avaluació de les proves de l’any 2011

El Departament d’Educació ha publicat avui una nota informativa en la que comenta que, les proves d’accés a Cicles Formatius de l’any 2011, es regiran pels nous temaris elaborats a partir dels nous currículums de l’ensenyament secundari obligatori i del batxillerat i, per tant, cal consultar com han quedat els temaris i els criteris d’avaluació que es faran servir en aquests proves d’accés.

Concretament, s’han fet públics els 3 documents següents:

Temaris i criteris d’avaluació de les proves d’accés als Cicles Formatius de Grau Mitjà (CFGM) de Formació Professional, d’arts plàstiques i disseny, i dels ensenyaments esportius.

Temaris i criteris d’avaluació de les proves d’accés als Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS) de Formació Professional inicial.

Temaris i criteris d’avaluació de les proves d’accés als Cicles  de Grau Superior d’arts plàstiques i disseny, i dels ensenyaments esportius.


fpdep-educacia