El Departament d’Educació ha publicat avui una nota informativa en la que comenta que, les proves d’accés a Cicles Formatius de l’any 2011, es regiran pels nous temaris elaborats a partir dels nous currículums de l’ensenyament secundari obligatori i del batxillerat i, per tant, cal consultar com han quedat els temaris i els criteris d’avaluació que es faran servir en aquests proves d’accés.

Concretament, s’han fet públics els 3 documents següents:

Temaris i criteris d’avaluació de les proves d’accés als Cicles Formatius de Grau Mitjà (CFGM) de Formació Professional, d’arts plàstiques i disseny, i dels ensenyaments esportius.

Temaris i criteris d’avaluació de les proves d’accés als Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS) de Formació Professional inicial.

Temaris i criteris d’avaluació de les proves d’accés als Cicles  de Grau Superior d’arts plàstiques i disseny, i dels ensenyaments esportius.


fpdep-educacia