Selectivitat - Batxillerat - Orientació Universitària

Etiqueta: saló (Pàgina 1 de 2)

Saló de l’Ensenyament, any 2015

Ben aviat es farà una nova edició del Saló de l’Ensenyament que, aquest any 2015, tindrà lloc del 18 al 22 del mes de març. La seva visita és molt aconsellable per les persones que acabin alguna de les etapes educatives obligatòries i/o de batxillerat, ja que hi podran trobar informació sobre l’oferta d’estudis universitaris i de formació professional als que vulguin accedir. Igualment pot ser molt interessant per les persones que estiguin fent l’últim curs d’un Cicle Formatiu de Grau Superior (CFGS) que, a més a més, de l’oferta de Graus universitaris als que poden optar, es podran informar sobre les possibles convalidacions d’alguns crèdits en certes matèries d’aquests Graus. Cal esperar que les diferents Universitats ens presentin ja les novetats i l’oferta global de totes les titulacions que s’impartiran el curs 2015-2016.

Podeu consultar la fitxa tècnica d’aquesta 26a edició (amb informació sobre les dateshoraris i ubicació del Saló), així com també el preu de les entrades i la forma de comprar-les de manera anticipada i per grups. També s’ha de recordar que l’entrada pel professorat és gratuïta, i només cal omplir i imprimir el corresponent document.

salo

Saló de l’Ensenyament, any 2014

Ben aviat es farà una nova edició del Saló de l’Ensenyament que, aquest any 2014, tindrà lloc del 12 al 16 del mes de març. La seva visita és molt aconsellable per les persones que acabin alguna de les etapes educatives obligatòries i/o de batxillerat, ja que hi podran trobar informació sobre l’oferta d’estudis universitaris i de formació professional als que vulguin accedir. Igualment pot ser molt interessant per les persones que estiguin fent l’últim curs d’un Cicle Formatiu de Grau Superior (CFGS) que, a més a més, de l’oferta de Graus universitaris als que poden optar, es podran informar sobre les possibles convalidacions d’alguns crèdits en certes matèries d’aquests Graus. Cal esperar que les diferents Universitats ens presentin ja les novetats i l’oferta global de totes les titulacions que s’impartiran el curs 2014-2015.

Podeu consultar la fitxa tècnica d’aquesta 25a edició (amb informació sobre les dates, horaris i ubicació del Saló), així com també el preu de les entrades i la forma de comprar-les de manera anticipada i per grups. També s’ha de recordar que l’entrada pel professorat és gratuïta, i només cal omplir i imprimir el corresponent document.

 saloImprimir

 

 

Saló de l’Ensenyament 2013

Ben aviat es farà una nova edició del Saló de l’Ensenyament que, aquest any 2013, tindrà lloc del 13 al 17 del mes de març. La seva visita és molt aconsellable per les persones que acabin alguna de les etapes educatives obligatòries i/o de batxillerat, ja que hi podran trobar informació sobre l’oferta d’estudis universitaris i de formació professional als que vulguin accedir. Igualment pot ser molt interessant per les persones que estiguin fent l’últim curs d’un Cicle Formatiu de Grau Superior (CFGS) que, a més a més, de l’oferta de Graus universitaris als que poden optar, es podran informar sobre les possibles convalidacions d’alguns crèdits en certes matèries d’aquests Graus. Cal esperar que les diferents Universitats ens presentin ja les novetats i l’oferta global de totes les titulacions que s’impartiran el curs 2013-2014.

Podeu consultar la fitxa tècnica d’aquesta 24a edició (amb informació sobre les dates, horaris i ubicació del Saló), així com també el preu de les entrades i la forma de comprar-les de manera anticipada i per grups. També s’ha de recordar que l’entrada pel professorat és gratuïta, i només cal omplir i imprimir el corresponent document.

image_gallery

Saló Ensenyament 2012

Ben aviat es farà una nova edició del Saló de l’Ensenyament que, aquest any 2012, tindrà lloc del 21 al 25 del present mes de març. La seva visita és molt aconsellable per les persones que acabin alguna de les etapes educatives obligatòries i/o de batxillerat, ja que hi podran trobar informació sobre l’oferta d’estudis universitaris i de formació professional als que vulguin accedir. Igualment pot ser molt interessant per les persones que estiguin fent l’últim curs d’un Cicle Formatiu de Grau Superior (CFGS) que, a més a més, de l’oferta de Graus universitaris als que poden optar, es podran informar sobre les possibles convalidacions d’alguns crèdits en certes matèries d’aquests Graus. Cal esperar que les diferents Universitats ens presentin ja les novetats i l’oferta global de totes les titulacions que s’impartiran el curs 2012-2013. També s’espera que el Departament d’Educació presenti els nous Cicles Formatius.

Podeu consultar la fitxa tècnica d’aquesta 23a edició (amb informació sobre les dates, horaris i ubicació del Saló), així com també el preu de les entrades i la forma de comprar-les de manera anticipada per grups, a més a més dels accessos i el transport per arribar-hi. També s’ha de recordar que l’entrada pel professorat és gratuïta, i només cal omplir i imprimir el corresponent document.

STUBLOGS Xarxa i Pissarra

Saló Ensenyament 2011

Ben aviat es farà una nova edició del Saló de l’Ensenyament que, aquest any 2011, tindrà lloc del 23 al 27 del present mes de març. La seva visita és molt aconsellable per les persones que acabin alguna de les etapes educatives obligatòries i/o de batxillerat, ja que hi podran trobar informació sobre l’oferta d’estudis universitaris i de formació professional als que vulguin accedir. Igualment pot ser molt interessant per les persones que estiguin fent l’últim curs d’un Cicle Formatiu de Grau Superior (CFGS) que, a més a més, de l’oferta de Graus universitaris als que poden optar, es podran informar sobe el nou model d’accés a la universitat des de CFGS que entrarà en funcionament aquest any. Cal esperar que les diferents Universitats ens presentin ja les novetats i l’oferta global de totes les titulacions que s’impartiran el curs 2011-2012.

Podeu consultar la fitxa tècnica d’aquesta 22a edició (amb informació sobre les dates, horaris i ubicació del Saló), així com també el preu de les entrades i la forma de comprar-les de manera anticipada per grups, a més a més dels accessos i el transport per arribar-hi. També s’ha de recordar que l’entrada pel professorat és gratuïta, i només cal omplir i imprimir el corresponent document.


salo-2011-cat

« Entrades més antigues