Ben aviat es farà una nova edició del Saló de l’Ensenyament que, aquest any 2011, tindrà lloc del 23 al 27 del present mes de març. La seva visita és molt aconsellable per les persones que acabin alguna de les etapes educatives obligatòries i/o de batxillerat, ja que hi podran trobar informació sobre l’oferta d’estudis universitaris i de formació professional als que vulguin accedir. Igualment pot ser molt interessant per les persones que estiguin fent l’últim curs d’un Cicle Formatiu de Grau Superior (CFGS) que, a més a més, de l’oferta de Graus universitaris als que poden optar, es podran informar sobe el nou model d’accés a la universitat des de CFGS que entrarà en funcionament aquest any. Cal esperar que les diferents Universitats ens presentin ja les novetats i l’oferta global de totes les titulacions que s’impartiran el curs 2011-2012.

Podeu consultar la fitxa tècnica d’aquesta 22a edició (amb informació sobre les dates, horaris i ubicació del Saló), així com també el preu de les entrades i la forma de comprar-les de manera anticipada per grups, a més a més dels accessos i el transport per arribar-hi. També s’ha de recordar que l’entrada pel professorat és gratuïta, i només cal omplir i imprimir el corresponent document.


salo-2011-cat