Selectivitat - Batxillerat - Orientació Universitària

Etiqueta: tècniques

Materials de Genètica útils per Biologia i per Ciències per al Món Contemporani

En el portal educatiu de “The University of Utah”, es pot trobar un apartat dedicat a l’ensenyament i aprenentatge de la Genètica, anomenat “Learn Genetics” en el qual hi ha una sèrie de materials, molts d’ells interactius, que crec poden ser útils per les classes tant de Biologia com de Ciències per al Món Contemporani.

Així, a més a més de una àmplia selecció de materials pel professorat, cal destacar les explicacions dels següents temes:

La cèl.lula: aspectes bàsics de l’estructura i el funcionament cel.lular, escala de les unitats mètriques usades en citologia,…

Els cromosomes i l’herència dels caràcters

Biosíntesi de proteïnes

Tecnologia genètica: cèl.lules mare, clonació, teràpia gènica, …

Laboratori vitual: extracció de DNA, tècnica de la recombinació o PCR, tècnica de l’electroforesi en gel, els xips de DNA,…

utah-univutahkaryotype_header

Aprendre a estudiar

Ara que estem a punt de començar un nou curs, potser val la pena de consultar alguns del materials que es poden aplicar de forma general a qualsevol tipus d’ensenyament, com és el cas de la pàgina web que, amb el títol de “Aprender a estudiar”, publica el Centro Nacional de Información y Comunicación Educativa (CNICE), i que és obra de Raúl Martínez (professor del Colegio Villa de Móstoles). Es tracta d’un material que es pot comentar a les primeres sessions de tutoria i que consta de diferents apartats (com prendre apunts, tècniques de lectura, tècniques memorístiques, esquemes i resums, preparació d’exàmens, selectivitat, elaboració de treballs, exposicions orals,…), alguns dels quals van acompanyats d’activitats pràctiques.  En qualsevol cas, abans de començar a treballar qualsevol d’aquests apartats, és convenient consultar la guia didàctica pel professorat i les instruccions de d’us i funcionament que hi ha a la guia de l’alumne.

STUBLOGS Xarxa i Pissarra STUBLOGS Xarxa i Pissarra