Selectivitat - Batxillerat - Orientació Universitària

Treball sobre la motivació en una empresa

Les Webquests són activitats escolars en les quals s’utilitzen recursos d’Internet que prèviament han estat seleccionats pel professor de tal manera que, l’alumne, per fer el treball, es dediqui a fer servir els recursos i no a buscar-los. Per a elaborar-les, el professor dissenya un treball, selecciona els recursos d’Internet i la presenta a l’estudiant de tal manera que aquest l’entengui fàcilment i, sobretot, s’interessi i s’impliqui en la tasca. Evidentment, el seu ús és cada dia més habitual a tots els nivells educatius. Un exemple de webquest ben elaborada i fàcil d’aplicar, és la que ha publicat Irma Carreño sota el títol de “La motivación en la Empresa” i que va dirigida a alumnes que cursin ECOAE de 2n de Batxillerat.

1 comentari

  1. xavi

    Espectacular, m’ha agradat molt! És nou exemple, de l’aplicabilitat de les noves tecnologies en els processos d’aprenentatge.

Deixa un comentari