El llançament de la nau europea cap a Venus té d’entre d’altres tasques, investigar si les altíssimes temperatures que s’enregistren a la superfície del planeta, són degudes a l’efecte hivernacle i, així, poder esbrinar quin és el futur que ens espera al nostre planeta Terra si seguim afavorint l’increment d’aquest efecte.