Com que el curs actual és el primer en que s’imparteix la matèria de Ciències pel Món Contemporani, és interessant disposar de material de suport qur pugui ajudar a l’ensenyament i aprenentatge d’aquesta matèria. Per això la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), depenent del Ministerio de Ciencia e Innovación, ha publicat un manual anomenat “Ciencias para el mundo contemporáneo: aproximacions didácticas”, amb diferents propostes didàctiques sobre alguns continguts de l’assignatura, que inclouen una sèrie d’activitats que es poden fer a l’aula per tal d’estimular la particicipació de l’alumnat. Cal tenir en compte que es tracta de documents en format pdf i que, per tant, poden trigar una estona en descarregar-se totalment.

Hi podeu trobar les següents unitats temàtiques i activitats:

       Ensenyar a aprendre ciències per la vida

       Les dones i la ciència

       El nostre lloc a l’Univers

       Consideracions sobre el canvi climàtic

       L’era del silici

       Per la construcció d’un futur sostenible

       El món en el que vivim

       Activitats per l’aula

       Recursos didàctics de suport pel professorat