Com que el curs actual és el primer en que s’imparteix la matèria de Ciències pel Món Contemporani, és interessant disposar de material de suport qur pugui ajudar a l’ensenyament i aprenentatge d’aquesta matèria. Per això la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), depenent del Ministerio de Ciencia e Innovación, ha publicat un manual anomenat “Ciencias para el mundo contemporáneo: aproximacions didácticas”, amb diferents propostes didàctiques sobre alguns continguts de l’assignatura, que inclouen una sèrie d’activitats que es poden fer a l’aula per tal d’estimular la particicipació de l’alumnat. Cal tenir en compte que es tracta de documents en format pdf i que, per tant, poden trigar una estona en descarregar-se totalment.

Hi podeu trobar les següents unitats temàtiques i activitats:

       Ensenyar a aprendre ciències per la vida

       Les dones i la ciència

       El nostre lloc a l’Univers

       Consideracions sobre el canvi climàtic

       L’era del silici

       Per la construcció d’un futur sostenible

       El món en el que vivim

       Activitats per l’aula

       Recursos didàctics de suport pel professorat

 

STUBLOGS Xarxa i Pissarra                         STUBLOGS Xarxa i Pissarra