Selectivitat - Batxillerat - Orientació Universitària

Etiqueta: ciències

Concurs de recursos docents en el camp de les ciències aplicades

El Programa Enginycat, que és una iniciativa del Departament d’Innovació, Universitats i Empreses per tal de contribuir a fer més propera l’enginyeria al nostre jovent, ha fet pública la convocatòria del primer concurs de recursos docents “Experiències significatives d’aprenentatge en l’aplicació de les ciències”, que està dirigit al professorat de primària i/o secundària dels centres docents (tant públics com privats) de Catalunya, i que està dotat amb un total de 6.000 euros repartits entre els autors i els centres escolars.

Amb aquest concurs, es vol premiar les pràctiques docents innovadores en el camp de les ciències aplicades, que facin servir metodologies actives per l’aprenentatge de les ciències i la tecnologia a nivell de l’educació primària i/o secundària.

Les persones que hi estiguin interessades en participar poden consultar les Bases d’aquest concurs, tenint en compte que el termini de presentació va des del 15 d’octubre de 2010 fins el 15 de gener de 2011.


enginycat

Recursos TIC per l’ensenyament de Ciències Naturals a Secundària

El professor Pablo Acosta Robles, de l’IES Los Remedios (Ubrique, Cádiz), manté una pàgina web que, amb el nom de “RECURSOS T.I.C. PARA LA ENSEÑANZA DE CIENCIAS NATURALES EN SECUNDARIA”, inclou una sèrie d’apartats que poden ser molt útils per l’ensenyament d’algunes matèries d’aquesta especialitat de Ciències Naturals, i que són el resultat d’una tasca ingent de recopilació d’apunts, dades i aplicacions de tot tipus.

Així voldria destacar la part que dedica a la matèria de Ciències de la Naturalesa de 1r d’ESO, ja que amb el nom de “Science of 1º ESO” explica els diferents temes d’aquesta assignatura en anglès (fixeu-vos en l’apartat “Let’s learn to describe Nature in English”) tant per l’alumant com pel professorat.

Ja en castellà, també dedica una part a la matèria de Biologia i Geologia de 3r d’ESO (amb els corresponents apunts en pdf), i a la de Biologia i Geologia de 4t d’ESO (apunts en pdf també), amb activitats i exercicis pels diferents temes de les 2 assignatures. A més a més, ha començat a treballar sobre la nova matèria de Ciències per al Món Contemporani de 1r de Batxillerat.

Però jo us voldria recomanar sobretot la part que dedica a les Ciències de la Terra i Medi ambient de Batxillerat ja que, a més a més dels apunts en pdf,  va desenvolupant els diversos temes amb presentacions en Power point i amb múltiples activitats i animacions. Hi trobareu els següents apartats:

       Geosfera

       Atmosfera

       Hidrosfera

       Biosfera

       Humanitat i medi ambient

 

STUBLOGS Xarxa i Pissarra STUBLOGS Xarxa i Pissarra STUBLOGS Xarxa i Pissarra

 

Aproximacions didàctiques a les Ciències pel Món Contemporani

Com que el curs actual és el primer en que s’imparteix la matèria de Ciències pel Món Contemporani, és interessant disposar de material de suport qur pugui ajudar a l’ensenyament i aprenentatge d’aquesta matèria. Per això la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), depenent del Ministerio de Ciencia e Innovación, ha publicat un manual anomenat “Ciencias para el mundo contemporáneo: aproximacions didácticas”, amb diferents propostes didàctiques sobre alguns continguts de l’assignatura, que inclouen una sèrie d’activitats que es poden fer a l’aula per tal d’estimular la particicipació de l’alumnat. Cal tenir en compte que es tracta de documents en format pdf i que, per tant, poden trigar una estona en descarregar-se totalment.

Hi podeu trobar les següents unitats temàtiques i activitats:

       Ensenyar a aprendre ciències per la vida

       Les dones i la ciència

       El nostre lloc a l’Univers

       Consideracions sobre el canvi climàtic

       L’era del silici

       Per la construcció d’un futur sostenible

       El món en el que vivim

       Activitats per l’aula

       Recursos didàctics de suport pel professorat

 

STUBLOGS Xarxa i Pissarra                         STUBLOGS Xarxa i Pissarra

 

Ciències per al món contemporani: material útil pel professorat

Aquest setembre ja es posarà en marxa el nou Batxillerat, i amb ell caldrà impartir alguna matèria nova com és el cas de Ciències per al món contemporani. Encara que moltes editorials ja han publicat llibres de text i guies didàctiques d’aquesta assignatura, crec interessant comentar el material de recolzament pel professorat que recomana el Centre de Documentació i Experminentació en Ciències (CDEC).

Concretament es tracta de dos portals en anglès i una publicació en castellà:

       BioEthics Education Project: elaborat per la University of Bristol,  tracta de diferents temes (genoma humà, enginyeria genètica, salut i malalties, ètica mediambiental, explotació i experimentació amb animals,..), inclou recursos pel professorat i també algunes unitats didàctiques desenvolupades.

STUBLOGS Xarxa i Pissarra

       Physics and Etihcs Education Project: també elaborat per la University of Bristol,  tracta de diferents temes (canvi climàtic, recursos energètics, impactes sobre la salut pública, aplicacions de la Física en Medicina, exploració de l’espai, noves tecnologies de comunicació,..), inclou recursos pel professorat i també algunes propostes d’unitats didàctiques.

STUBLOGS Xarxa i Pissarra

       Ciencias para el mundo contemporáneo: apoximaciones didácticas. Es tracta d’un material publicat per la Fundación Española para la ciencia y la tecnología (FECYT).

STUBLOGS Xarxa i Pissarra

STUBLOGS Xarxa i Pissarra