En l’últim dia d’exàmens de Selectivitat de la convocatòria de setembre, ja s’han publicat les criteris de correcció i qualificació de les proves que s’han fet aquest matí. Com en els dies anteriors, us marco en negreta les matèries en que els exàmens estan més o menys corregits.

Matemàtiques

MACS

Química

Dibuix tècnic

CTMA

Electrotècnia

Mecànica

Tecnologia industrial

Història de l’art

ECOAE

Grec

Història de la música

Literatura castellana

Literatura catalana

Fonaments del disseny

Imatge

Tècniques d’expressió gràfico-plàstica

Volum

STUBLOGS Xarxa i Pissarra