En el segon dia de les proves de selectivitat de setembre a Catalunya, s’han publicat les els criteris i/o pautes de correcció de les matèries corresponents. En alguns casos només s’exposen els criteris de correcció, però en d’altres (les matèries que us marco en negreta) podeu consultar els exàmens més o menys corregits. En el dia d’avui (6-9-2006) s’ha fet els exàmens de les matèries següents:

Història

Filosofia

Física

Geografia

Dibuix artístic

Biologia (en el cas d’aquesta matèria també podeu consultar tot l’examen i la seva correcció completa i detallada)

Llatí

STUBLOGS Xarxa i Pissarra