Des de la “Universidad Nacional de Colombia” (seu de Medellín), el professor Diego L. Aristizábal, presenta un Laboratori virtual de Física, en el que podem trobar una sèrie de simulacions d’activitats i experiments per fer en línia. De moment (en poc temps té previst obrir-ne de nous) estan actius els següents apartats:

Generalitats (magnituds i unitats, l’angle pla, la línia recta, vectors)

Mecànica de la partícula (cinemàtica, dinàmica, treball i energia)

Mecànica dels cossos rígids (dinàmica)

Mecànica dels cossos deformables (oscil·lacions, ones)

Òptica (òptica geomètrica, òptica ondulatòria)

univ-nac-colombia.jpg

Totes aquests simulacions estan basades en les lliçons que, amb el títol de “Física con ordenador“, formen part d’un curs interactiu de Física per Internet, i que és obra del professor Ángel Franco García de la “Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial” de la “Universidad del País Vasco“. Aquest curs consta de les lliçons següents:

Unitats i mesuraments

Cinemàtica

Dinàmica

Dinàmica celeste

Sòlid rígid

Oscil·lacions

Moviment ondulatori

Fluids

Fenomens de transport

Física estadística i termodinàmica

Electromagnetisme

Mecànica quàntica

fisica-con-ordinador.gif