Aquest migdia, la Secretaria d’Universitats i Recerca, ha comunicat mitjançant una nota de premsa que el 97,62% (que és una mica superior al de l’any passat que va ser del 96,97%) de les persones que s’han presentat a la Selectivitat, han superat aquesta prova amb una nota mitjana de 6,642, de tal manera que, tenint en compte la mitjana d’expedient de Batxillerat (7,30), la nota mitjana d’accés a la universitat és de 7,035. Aquestes 3 notes són molt similars a les de l’any passat (6,699, 7,28 i 7,047 respectivament).

També cal tenir en compte que, aquest any, era la sisena vegada que l’alumnat de Cicles Formatius de Grau Superior es podia presentar de forma voluntària a la fase específica de la Selectivitat, i hi ha hagut un 69,77% que han arribat o han superat la nota de 5 que permet ponderar la matèria (o matèries) de cara a la preinscripció universitària, la qual cosa representa un cert augment respecte a l’any passat que va ser del 64,05%.

Voldria destacar que, aquest any, hi ha hagut una disminució en el nombre de persones que han obtingut una nota igual o superior a 9: un total de 420 alumnes, o sigui, 123 menys que el curs passat, i que rebran la corresponent distinció a l’acte de lliurament que tindrà lloc el proper 18 de juliol, a Barcelona.

Respecte a les notes per matèries, en gairebé tots els casos la nota mitjana és superior al 5, i les més altes corresponen majoritàriament a assignatures de llengües com són Alemany (9,06), Francès (7,68), Grec (7,67), Anglès (7,52) i Tecnologia industrial (7,04), mentre que les més baixes són bàsicament assignatures de Ciències, com ara Electrotècnia (4,73), Economia de l’empresa (5,16), Física (5,29), Italià (5,69) i Química (5,87).

Si esteu interessats/des en ampliar aquesta informació, i conèixer les notes de la resta de matèries, us recomano que consulteu els dos documents següents:

–       Nota de premsa sobre els resultats de les PAU juny 2016

–       Comunicat sobre els resultats de les PAU en format pdf

També podeu trobar informació de com han evolucionat les notes de les PAU en les últims anys, així com un desglossament de les notes corresponents a la fase específica, segons que l’alumne provingui de Batxillerat o de CFGS d’aquest juny, en el corresponent Dossier de premsa.

Finalment voldria destacar que, en aquesta compareixença, s’ha reiterat la continuïtat de l’actual model de Selectivitat pel 2017:

Pel que fa a les PAU de 2017, la secretària general del CIC, Mercè Jou, ha reiterat que “independentment de la decisió que adopti el futur govern de l’Estat, les PAU es realitzaran l’any vinent i, per tant, es manté la vigència de l’acord adoptat pel sistema universitari català per a la continuïtat de les proves”. En aquest sentit, ha enviat un missatge de tranquil·litat als estudiants que han finalitzat primer de batxillerat i les seves famílies, assegurant que no es trobaran amb cap canvi.

sele2012  pau (sobre les)