Com que sembla que ben aviat caldrà donar classes en anglès, crec que és bo anar provant diferents eines que facilitin fer les explicacions en aquesta llengua i, per això, us proposo fer una ullada a una sèrie de tutorials animats de Biologia que ha publicat l’empresa americana Sumanas Inc. A més a més, si teniu dificultats en la correcta traducció d’alguns termes, podeu consultar el “Vocabulario ingles-español de bioquímica y biología molecular” que també us permet fer consultes on-line. Podeu trobar animacions de diferents temes, però crec que les més útils per l’ensenyament de la Biologia de Batxillerat, són les següents: 

 

Citologia: evolució dels orgànuls cel·lulars, transport de proteïnes a través de la membrana, fase lumínica de la fotosíntesi, mitosi, meiosi.

Genètica mendeliana: segregació independent dels gàmetes, diversitat dels gàmetes.

Genètica molecular: estructura de l’ADN, traducció de l’ARNm, poliribosomes, secreció de proteïnes, tècniques de recombinació genètica en bacteris, l’operó lac, construcció d’un genoma, l’experiment Meselson-Stahl, tecnologia del xip d’ADN.

Reproducció: cicle ovàric, la fecundació “in vitro”, el test de l’embaràs, cicle vital d’una molsa, cicle vital d’una angiosperma, cicle vital del VIH.

Ecologia: relacions predador-presa, biogeografia.

L’impuls nerviós: la sinapsi, potencial d’acció, l’arc reflex.

sumanaslogo.gif