Des de fa alguns dies ja es pot consultar, a la pàgina web de l’XTEC, el projecte de DECRET pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de batxillerat que evidentment no entrarà en vigor fins que s’aprovi i es publiqui en el DOGC. De qualsevol forma crec que, a més a més de les competències generals del Batxillerat i dels horaris, és prou interessant consultar les versions provisionals dels currículums de les diferents matèries que són els següents:

Matèries comunes: Àmbit de llengües (llengua catalana i literatura, llengua castellana i literatura, llengües estrangeres), Ciències per al món contemporani, Educació física, Filosofia i ciutadania, Història, Història de la filosofia, Treball de recerca.

Matèries de la modalitat d’arts: a) Arts plàstiques, imatge i disseny (Cultura audiovisual, Dibuix artístic, Dibuix tècnic, Disseny, Història de l’art, Tècniques d’expressió graficoplàstica, Volum); b) Arts escèniques, música i dansa (Anàlisi musical, Anatomia aplicada, Arts escèniques, Cultura audiovisual, Història de la música i de la dansa, Llenguatge i pràctica musical, Literatura universal, Literatura catalana, Literatura castellana)

Matèries de la modalitat de ciències i tecnologia (Biologia, Ciències de la terra i del medi ambient, Dibuix tècnic, Electrotècnia, Física, Matemàtiques, Química, Tecnologia industrial)

Matèries de la modalitat d’Humanitats i ciències socials (Economia, Economia de l’empresa, Geografia, Grec, Història de l’art, Història del món contemporani, Llatí, Matemàtiques aplicades a les ciències socials, Literatura universal, Literatura catalana, Literatura castellana)

xtec.gif